Analiza stanu gospodarki odpadami

Zapraszamy do zapoznania się z roczną oceną realizowanych przez Związek zadań. Ocena dokonywana jest corocznie na podstawie sprawozdań dostarczanych przez gminy. Analiza stanu gospodarki odpadami obejmuje jakościową i ilościową analizę strumieni odbieranych i przekazywanych do utylizacji odpadów. Uzyskane wartości są konfrontowane z bieżącymi wymogami prawa oraz porównywane z uzyskami dla innych obszarów województwa.

download analiza stanu gospodarki odpadamiDo pobrania:

Ocena realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 r. wykonana na podstawie rocznych sprawozdań gmin należących do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Ocena realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 r. wykonana na podstawie rocznych sprawozdań gmin należących do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Ocena realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonana na podstawie rocznych sprawozdań gmin w latach 2013 – 2015 w wybranych gminach województwa pomorskiego