Edycja II: „Ochrona środowiska w praktyce” lata 2015-2017

Cz.I: „Zrównoważona konsumpcja i produkcja; rok 2015