Cz.II: „Kompetencje społeczne i obywatelskie a zrównoważony rozwój” rok szkolny 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” rozpoczął cz. II, II edycji projektu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” pt. „Kompetencje społeczne i obywatelskie a zrównoważony rozwój”. W ramach projektu odbyły się 4 spotkania seminaryjne w okresie marzec – czerwiec 2016.

 

Harmonogram oraz zakres tematyczny spotkań przeprowadzanych w ramach cz. II,

II edycji projektu
„Szkoła/przedszkole dla środowiska” pt. „Ochrona środowiska w praktyce”:

 

30.03.2016r.

 

12.04.2016r.

 

26.04.2016r.

 

16.06.2016r.