Konkurs na projekt karty telefonicznej pt. „Trójmiasto segreguje odpady”.

Konkurs, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzony był w roku szkolnym 2003/2004. Organizatorami konkursu był Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Ze względu na różnice w kolorach ówczesnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, znajdujących się na terenie Zakładu i Związku, prace była sporządzana jedynie w kolorystyce czarno – białej.

Formą konkursu był jednostronny projekt karty telefonicznej dot. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Trójmiasta. Dopuszczalne techniki realizacji: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa.

Nagrodą główną było wprowadzenie do obiegu handlowego na terenie Trójmiasta karty telefonicznej wykonanej wg nagrodzonego projektu wraz z zamieszczeniem nazwiska autora.

projekt_karty_telefoncznej

Projekt zwycięskiej pracy: Grzegorz Milewczyk Kl. II ZSP Nr2,
Ul. Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo