Róża Ekologii 2015

Podczas tegorocznej uroczystości podsumowania działań edukacyjnych Związku prowadzonych w roku szkolnym 2014/2015, po raz pierwszy zostały wręczone Nagrody Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” pn. „Róża Ekologii 2015”. Honorowa nagroda jest w naszej ocenie odzwierciedleniem wybitnych osiągnięć w zakresie ochrony środowiska, w tym edukacji ekologicznej, na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin- członków Związku. Szczegółowej analizie podlegała aktywność poszczególnych placówek oraz osiągnięte efekty ekologiczne w ramach poszczególnych projektów. Ocena prowadzona była w dwóch kategoriach tj.: w kategorii Przedszkola oraz w kategorii Szkoły. W bieżącym roku ocenie poddano łącznie 170 placówek oświatowych, w tym 57 przedszkoli oraz 113 szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz innych placówek tj. zespoły szkół, ośrodki szkolno- wychowawcze.

Na podstawie aktywności poszczególnych placówek nominowano do dalszej oceny po 5 wiodących placówek w poszczególnych kategoriach tj.:

I. W kategorii PRZEDSZKOLA:
1. Przedszkole Niepubliczne „Słoneczne Przedszkole”, ul. Sobieskiego 340, Wejherowo
2. Przedszkole „Pod Topolą”, ul. Leśna 4, Rumia
3. Przedszkole nr 13, ul. Widna 15, Gdynia
4. Przedszkole nr 46 „Jaś i Małgosia”, ul. Pusta 9, Gdynia
5. Przedszkole nr 11 „Pod Kasztanami”, ul. Bosmańska 26, Gdynia

II. W kategorii SZKOŁA:
1. Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 2, ul. Energetyków 13, Gdynia
2. Gimnazjum w Kosakowie, ul. Żeromskiego 11, gm. Kosakowo
3. Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Tatrzańska 40, Gdynia
4. Gimnazjum nr 2, ul. Wolności 25, Gdynia
5. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Zawadzkiego 12, Reda

Nominowane placówki zostały poddane dalszej ocenie polegającej na analizie efektów ekologicznych jakościowych i ilościowych osiągniętych w wymaganym okresie. Elementem oceny była, także aktywność i szczególne inicjatywy, w tym autorskie, cykliczne projekty międzyszkolne, realizowane przez placówkę we współpracy z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” jako partnerem, z zastrzeżeniem że nie stanowiły one elementu zadań zgłaszanych i realizowanych w ramach projektu pt. „Lider Lokalnej Ekologii”.

Na podstawie wspomnianej wyżej analizy wyłoniono laureatów:
 1. Kategoria Przedszkole: Przedszkole Niepubliczne „Słoneczne Przedszkole”,
ul. Sobieskiego 340, Wejherowo
Dyrektor: Mariusz Kozakiewicz
Przedszkolny koordynator: Anna Paczull

rozaekologii2_s

rozadyplomprzedszkole_s

Nagrodę „Róża ekologii” z rąk Tadeusza Wiśniewskiego- Przewodniczącego Zarządu KZG oraz Zygmunta Zmuda-Trzebiatowskiego- Członka Zarządu KZG odebrał Dyrektor „Słonecznego Przedszkola” w Wejherowie p.Mariusz Kozakiewicz.

Uzasadnienie: Słoneczne Przedszkole współpracuje ze Związkiem już od wielu lat, a biorąc pod uwagę ostatnie 5 lat stwierdzamy, że jest niekwestionowanym Liderem w swojej kategorii. Gdy podczas analizy ilości zebranych plastikowych nakrętek czy też elektroodpadów spoglądamy na ilości otrzymane ze Słonecznego Przedszkola, trudno uwierzyć iż przedszkole liczy zaledwie 100 podopiecznych.
Działania prowadzone w ramach projektu „Lider Lokalnej Ekologii” są na stałe włączone w działalność przedszkola i wykraczają poza ramy projektu, wykonują każde z zadań w formie cyklicznych spotkań, warsztatów, konkursów. Współpracują z różnymi instytucjami oraz przedsiębiorstwami z których przedstawiciele są zapraszani do placówki gdzie w ramach zajęć dla maluchów prowadzą ćwiczenia w celu kształtowania poprawnych nawyków prośrodowiskowych.
Mówiąc kolokwialnie jeśli poprzez naszą ofertę edukacyjną dajemy wędkę to Słoneczne Przedszkole poprzez swoje działania potrafi upleść z tego sieć.
O zaangażowaniu placówki w życie ekologiczne świadczy również fakt, iż zawsze podczas wszystkich przedsięwzięć organizowanych przez Związek jest reprezentowana przez Pana Dyrektora we własnej osobie jak również koordynatora i uroczych milusińskich.
Placówka prowadzi swój autorski program nagradzania dzieci za zaangażowanie w ekologiczne życie przedszkola. Organizują zbiórki nie tylko plastikowych nakrętek czy elektroodpadów ale również makulatury i baterii.

Z całą pewnością możemy nazwać Słoneczne Przedszkole – Przedszkolem Ekologicznym.

2. Kategoria Szkoła: Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 2,
ul. Energetyków 13, Gdynia
Dyrektor: Iwona Krumholc
Szkolny koordynator: Marzena Jaworska,
w roku szkolnym 2014/2015 w zastępstwie Elżbieta Lamparska

rozaekologii4_s

rozadyplomszkola_s

Nagrodę „Róża ekologii” z rąk Tadeusza Wiśniewskiego- Przewodniczącego Zarządu KZG oraz Zygmunta Zmuda-Trzebiatowskiego- Członka Zarządu KZG odebrała Dyrektor SOSW nr 2 w Gdyni p.Iwona Krumholc.

Uzasadnienie: Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 2 z Gdyni poznaliśmy dzięki Pani Marzenie Jaworskiej, która z ramienia szkoły nawiązała z nami współpracę. Związek prowadził patronat nad organizowanym przez placówkę międzyszkolnym „Konkursem Wiedzy ekologicznej” skierowanym do uczniów gimnazjów i szkół zasadniczych szkolnictwa specjalnego, który wpisany był na stałe w ofertę edukacyjną Związku przez 10 lat.
Dla uczniów Szkoły zbiórka plastikowych nakrętek czy też elektroodpadów stała się już nie tylko dodatkową czynnością ale akcją, z którą wyszli poza ramy szkoły angażując swoich rodziców, sąsiadów, znajomych. Świadczą o tym wyniki gdyż w konkursach niezmiennie otrzymują I miejsca również w kategoriach indywidualnych.
W ramach projektu „Lider Lokalnej Ekologii” placówka realizowała szereg własnych autorskich propozycji prowadzonych zgodnie z hasłem przewodnim projektu, organizowała cykliczne spotkania ze specjalistami różnych instytucji w zakresie ochrony środowiska, prowadziła warsztaty terenowe, których tematem była ochrona wód, powietrza i powierzchni ziemi.

Na tle pozostałych placówek stawiamy Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 2 z Gdyni jako wzór do naśladowania.