Róża Ekologii 2016

Podczas uroczystego podsumowania działań edukacyjnych Związku realizowanych w roku szkolnym 2015/2016 po raz drugi nagrodziliśmy dwie, spośród wszystkich placówek oświatowych, z którymi corocznie popracujemy, nagrodziliśmy naszym lokalnym Oskarem Ekologicznym – „Różą Ekologii 2016”. Jest to nasze wyróżnienie, które przyznajemy za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz środowiska lokalnego.

Na podstawie aktywności poszczególnych placówek nominowano do dalszej oceny po 5 wiodących placówek w poszczególnych kategoriach tj.:

I. W kategorii PRZEDSZKOLA:
1. Przedszkole nr 13, ul. Widna 15, Gdynia
2. Przedszkole nr 11 „Pod Kasztanami”, ul. Bosmańska 26, Gdynia
3. Przedszkole nr 32 „Cisowiaczki”, ul. Kcyńska 6, Gdynia
4. Przedszkole nr 10 „Pod Wieżyczką”, ul. Kościuszki 31, Sopot
5. Przedszkole nr 28 „Niezapominajka”, ul. Narcyzowa 3, Gdynia

II. W kategorii SZKOŁA:
1. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Zawadzkiego 12, Reda
2. Gimnazjum nr 2, ul. Wolności 25, Gdynia
3. Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Rozewska 33, Gdynia
4. Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Tatrzańska 40, Gdynia
5. Gimnazjum w Kosakowie, ul. Żeromskiego 11, gm. Kosakowo

Zaangażowanie poszczególnych placówek w realizację działań edukacyjnych oceniano na podstawie efektów ekologicznych jakościowych i ilościowych osiągniętych w wymaganym okresie. Ocenie poddano także ponadprogramowe autorskie inicjatywy nauczycieli oraz uczniów podejmowane w ramach współpracy z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” jako partnerem, z zastrzeżeniem że nie stanowiły one elementu zadań zgłaszanych i realizowanych w ramach projektu pt. „Lider Lokalnej Ekologii”.

Na podstawie wspomnianej wyżej analizy wyłoniono laureatów:
 

Kategoria Przedszkole: Przedszkole Nr 11 „Pod Kasztanami” z Gdyni

rozaekologiiprz_s

rozaekologiiprz_1_s

rozadyplomprzedszkole2016_s

 

 

 

 

Nagrodę „Róża ekologii” z rąk Tadeusza Wiśniewskiego- Przewodniczącego Zarządu KZG odebrała
Dyrektor Przedszkola Nr 11 „Pod Kasztanami” z Gdyni p.Lucyna Bisewska.

Kategoria Szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Redy

rozaekologiisp_s

rozaekologiisp_1_s

rozadyplomszkola2016_s

 

 

 

 

Nagrodę „Róża ekologii” z rąk Tadeusza Wiśniewskiego- Przewodniczącego Zarządu KZG odebrała
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 z Redy p.Iwona Nowicka.