Warsztaty ekologiczne

Jedną z ciekawszych form edukacji ekologicznej organizowanych przez Komunalny Związek Gmin „Doliny Redy i Chylonki” są terenowe warsztaty ekologiczne przeznaczone dla młodzieży i nauczycieli oraz urzędników samorządowych. Ich wyjątkowość polega na tym, że ukazują krajobraz i środowisko oraz problemy występujące bezpośrednio w terenie. Jednodniowe wyjazdy organizowane są do miejsc związanych z gospodarką komunalną, obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo lub terenów zdewastowanych i rekultywowanych. W trakcie spotkań uczestnicy mają okazję poznać m.in. zasady funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, walory krajobrazowe i przyrodnicze najbliższego otoczenia, a także kolizyjną ze środowiskiem naturalnym działalność człowieka.

Terenowe warsztaty ekologiczne

I. Aktualnie prowadzone warsztaty:

 

W ramach warsztatów współpracujemy ze spółkami:
loga spółek KZG

II. Warsztaty prowadzone w latach ubiegłych: