Pisma Związku do Ministerstwa Środowiska

odnośnie propozycji zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminachPisma do ministerstwa środowiska

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” poniżej prezentuje pisma wystosowane do Ministra Środowiska oraz przedstawiciela Sejmu dotyczące propozycji zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktów wykonawczych.

Załączniki