Uzyskane poziomy odzysku i recyklingu

Informacja o uzyskanych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodamiUzyskane poziomy odzysku i recyklingu

Zestawienie umieszczone na stronie internetowej zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289): Poniżej przedstawiono zestawienie poziomów dla gmin wchodzących w skład Związku.

Tabela 1. Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła wyrażone w %
Określone poziomy recyklingu
na kolejne lata ustalone rozporządzeniem Ministra Środowiska
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
>10 >12 >14 >16 >18 >20 >30 >40 >50
Gdynia 18,2 20,1 27,9 29,8 36,7
Sopot 22,2 36,9 53,2 65,9 69,5
Rumia 39,8 36,7 45,3 48,7 47,7
Reda 13,8 31,9 38,2 38,8 47,6
Wejherowo 12,3 19,7 31,3 34,1 41,7
Gmina Szemud 20,9 26,9 38,9 39,5 44,4
Gmina Wejherowo 16,6 24,1 41,9 40,3 48,1
Gmina Kosakowo 43,0 42,6 47,3 56,8 55,8

Tabela 2. Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyrażone w %
Określone poziomy recyklingu
na kolejne lata ustalone rozporządzeniem Ministra Środowiska
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
>30 >36 >38 >40 >42 >45 >50 >60 >70
Gdynia 98,6 78,2 69,1 76,1 80,5
Sopot 99,6 8,5 70,0 60,3 54,1
Rumia 99,5 72,6 56,6 90,1 68,9
Reda 88,4 86,3 89,5 88,1 82,6
Wejherowo 96,3 95,1 92,9 97,7 86,9
Gmina Szemud 96,3 82,6 62,7 97,0 80,9
Gmina Wejherowo 91,7 100,0 93,6 66,7 92,6
Gmina Kosakowo 97,6 74,9 57,1 100,0 96,2

Tabela 3.  Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wyrażone w %
Określone poziomy recyklingu
na kolejne lata ustalone rozporządzeniem Ministra Środowiska
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
<75 <50 <50 <50 <45 <45 <40 <40 <35
Gdynia 43,1 16,7 2,3 0,8 1,4
Sopot 42,1 16,6 1,4 0,0 0,0
Rumia 42,1 17,5 1,6 0,0 0,0
Reda 44,7 22,0 3,3 1,3 0,0
Wejherowo 6,5 17,2 1,6 0,3 0,1
Gmina Szemud 118,1 40,9 5,3 5,4 3,5
Gmina Wejherowo 216,6 64,2 6,4 5,0 0,0
Gmina Kosakowo 233,5 111,4 11,6 0,0 0,0

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dot. poziomów odzysków i recyklingu oraz podmiotów odbierających odpady:

  • Wykaz podmiotów, które w roku 2016 nie odbierały odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a są wpisane do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Związku [pobierz]
  • Wykaz podmiotów, które w roku 2016 nie odbierały odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a są wpisane do rejestrów działalności regulowanej prowadzonych przez gminy Związku (RDR w gminach prowadzono do dn. 23 lipca 2012 r.) [pobierz]