Uzyskane poziomy odzysku i recyklingu

Informacja o uzyskanych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodamiUzyskane poziomy odzysku i recyklingu

Zestawienie umieszczone na stronie internetowej zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2013 poz.1399): Poniżej przedstawiono zestawienie poziomów dla gmin wchodzących w skład Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Tabela 1. Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła wyrażone w %
Określone poziomy recyklingu
na kolejne lata ustalone rozporządzeniem Ministra Środowiska
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
>10 >12 >14 >16 >18 >20 >30 >40 >50
Gdynia 18,2 20,1 27,9 29,8
Sopot 22,2 36,9 53,2 65,9
Rumia 39,8 36,7 45,3 48,7
Reda 13,8 31,9 38,2 38,8
Wejherowo 12,3 19,7 31,3 34,1
Gmina Szemud 20,9 26,9 38,9 39,5
Gmina Wejherowo 16,6 24,1 41,9 40,3
Gmina Kosakowo 43,0 42,6 47,3 56,8

Tabela 2. Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyrażone w %
Określone poziomy recyklingu
na kolejne lata ustalone rozporządzeniem Ministra Środowiska
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
>30 >36 >38 >40 >42 >45 >50 >60 >70
Gdynia 98,6 78,2 69,1 76,1
Sopot 99,6 8,5 70,0 60,3
Rumia 99,5 72,6 56,6 90,1
Reda 88,4 86,3 89,5 88,1
Wejherowo 96,3 95,1 92,9 97,7
Gmina Szemud 96,3 82,6 62,7 97,0
Gmina Wejherowo 91,7 100,0 93,6 66,7
Gmina Kosakowo 97,6 74,9 57,1 100,0

Tabela 3.  Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wyrażone w %
Określone poziomy recyklingu
na kolejne lata ustalone rozporządzeniem Ministra Środowiska
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
<75 <50 <50 <50 <45 <45 <40 <40 <35
Gdynia 43,1 16,7 2,3 0,8
Sopot 42,1 16,6 1,4 0,0
Rumia 42,1 17,5 1,6 0,0
Reda 44,7 22,0 3,3 1,3
Wejherowo 6,5 17,2 1,6 0,3
Gmina Szemud 118,1 40,9 5,3 5,4
Gmina Wejherowo 216,6 64,2 6,4 5,0
Gmina Kosakowo 233,5 111,4 11,6 0,0

Tabela 4. Poziomy osiągnięte przez firmy wywozowe odbierające odpady z nieruchomości niezamieszkałych (nie działających na podstawie umowy z gminą)

Wymagane poziomy
Poziomy osiągnięte przez firmy wywozowe odbierające odpady z nieruchomości niezamieszkałych
(nie działających na podstawie umowy z gminą)
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych [%] (Ppmts) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] (Pbr) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%] (TR)
Wymagany poziom w 2014r.
>14
>38
<50
Gdynia 14,5 72,0 <1
Sopot 57,0 84,5 <1
Rumia 23,0 40,9 <1
Reda 15,0 88,7 <1
Wejherowo 22,0 61,9 <1
Gmina Szemud 34,0 62,7 <1
Gmina Wejherowo 35,0 92,1 <1
Gmina Kosakowo 34,0 62,7 <1

Wykaz podmiotów, które są wpisane do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ale w roku 2014 nie odbierały odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gmin należących do KZG. W związku z powyższym dla wymienionych w tabeli podmiotów nie wyliczono poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Tabela 5. Wykaz podmiotów, które w roku 2014 nie odbierały odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a są wpisane do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Związku

Lp Nr rejestrowy Nazwa Przedsiębiorcy Teren działalności Adres
siedziby firmy
NIP
1 KZG.RDR/4/2012 Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański sp.j. Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud ul. Jasielska 7B
60- 476 Poznań
781-00-62-189
2 KZG.RDR/9/2012 Zieleń –Park Sp. z o.o.

Wykreślono z rejestru z dniem 23.01.2015r.

Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud ul. Litewska 3
81- 321 Gdynia
586-001-64-28
3 KZG.RDR/10/2012 DANKAN Sp. z o.o. Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud ul. Metalowców 7
88- 100 Inowrocław
556-10-06-505
4 KZG.RDR/12/2012 Przedsiębiorstwo
Usług Ogrodniczych
Malwa Sp. z o.o.
Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud ul. I Armii
Wojska Polskiego 28
81-383 Gdynia
586-16-99-352
5 KZG.RDR/13/2012 SANIPOR EKO Sp. z o.o. Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud ul. Sportowa 8
81-300 Gdynia
586-227-53-64
6 KZG.RDR/15/2012 „TOP-TRANS”
Zygmunt Nizielski
Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud ul. Kraśnięta 59
80-177 Gdańsk
583-259-91-97
7 KZG.RDR/16/2012 Zakład
Pielęgnacji Drzewostanu
T. Podmokły i S-ka
Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud ul. Muchowskiego 7
81-122 Gdynia
586-00-68-170
8 KZG.RDR/17/2012 Krzysztof Podmokły
GREEN NORD
Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud ul. Muchowskiego 7
81-122 Gdynia
681-175-00-28
9 KZG.RDR/19/2012 Przedsiębiorstwo Komunalne
„DARPOL” Dariusz Strach
Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud ul. Korzonek 98
42-274 Konopiska
573-250-58-31
10 KZG.RDR/20/2012 „VENTUS”
Konserwacja Terenów Zieleni,
Firma Usługowo –Handlowa
Jarosław Nagel
Gdynia, Rumia, gm. Kosakowo ul. Grzybowa 7
81 -198 Dębogórze
586-117-17-63
11 KZG.RDR/22/2012 ECO-ABC Sp. z o.o. Gdynia ul. Przemysłowa 7
97- 400 Bełchatów
113-00-21-751
12 KZG.RDR/25/2012 LIRECO Krzysztof Komajda Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud ul. Grochowska 10
81 -017 Gdynia
958-119-78-93
13 KZG.RDR/27/2012 Przedsiębiorstwo Dróg i Zieleni w Sopocie Sp. z o.o. Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud Al. Niepodległości 931
81-861 Sopot
585-000-18-33
14 KZG.RDR/30/2012 Przedsiębiorstwo Portowe „Sieć” Sp. z o.o. Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud ul. Rotterdamska 7
81-337 Gdynia
958-08-86-484
15 KZG.RDR/32/2012 PLATAN Ewa Ostrzyniewska-Patyna Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Wejherowo ul. Amona 26
81-601 Gdynia
586-167-70-14
16 KZG.RDR/33/2012 JAC-TOM Jacek Pieprzowski Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud ul. Śnieżna 44
81-577 Gdynia
586-101-45-78
17 KZG.RDR/43/2012 Fundacja „ROKOR 1” Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud Ul. Chylońska 262/6
81-016 Gdynia
958-13-97-209
18 KZG.RDR/44/2012 P.P.H.U. CHEM MIX
Ewa Beata Dziub
Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud Sowczyce, Ul. Długa 6
46-300 Olesno
579-102-96-45
19 KZG.RDR/50/2012 Thornmann Recycling
Sp. z o.o.
Wykreślono z rejestru z dniem 23.01.2015r.
Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud Oddziały:
Ożarów Mazowiecki,
ul. Poznańska 129/133
Toruń,
ul. Poznańska 264-270
Al. Jana Pawła II 26/719
956-213-47-85
20 KZG.RDR/51/2012 Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Reda, gm. Kosakowo ul. Zamkowa 6
84-100 Puck
587-02-00-062
21 KZG.RDR/53/2012 PHU MASTERCLEAN
Radosław Łoś-Korobczak
Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud ul. Gospody 14F/4
80-340 Gdańsk
584-241-56-49
22 KZG.RDR/54/2012 ŚMIECIO K. Kowalewski
i M. Dylon Spółka Jawna
Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud ul. Majora Słabego 7/02
80-298 Gdańsk
957- 105- 33- 36
23 KZG.RDR/56/2012 KON-TRA Sp. z o.o. Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud ul. Narwicka 19B
80-557 Gdańsk
957-10-33-227
24 KZG.RDR/58/2012 Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe
„METALPOL”
Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud ul. Tatrzańska 7
84-230 Rumia
586-005-11-81
25 KZG.RDR/59/2012 „AQUA-EXPRES”
Ryszard Milczarek
Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud ul. Cicha 2/15
77-330 Czarne
843-127-52-14
26 KZG.RDR/60/2012 PHU SANIKO
Andrzej Koszałka
Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud ul. Ceynowy 8/1
83-300 Kartuzy
589-100-50-87
27 KZG.RDR/02/2013 SAUR NEPTUN GDAŃSK Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud ul. Wałowa 46
80-858 Gdańsk
583-000-67-15
28 KZG.RDR/03/2013 „JANTAR” Sp. z o.o.

Wykreślono z rejestru z dniem 11.05.2015r.

Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud ul. Zygmunta Augusta 71
76-200 Słupsk
839-10-11-755
29 KZG.RDR/04/2013 „JANTAR 2” Sp. z o.o.

Wykreślono z rejestru z dniem 11.05.2015r.

Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud ul. Zygmunta Augusta 71
76-200 Słupsk
839-26-57-011
30 KZG.RDR/05a/b/2013 PLATAN – GDYNIA s.c. Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud ul. Amona 26
81-601 Gdynia
958-166-18-53
31 KZG.RDR/07/2013 PUH „BLASK-BUD” Sp. z o.o. Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud ul. Beniowskiego 5
80-382 Gdańsk
584-23-58-443
32 KZG.RDR/09/2013 HONEST
Karol Kleniewski
Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud ul. Krzyżanowskiego 7/3
82- 300 Elbląg
578- 269- 76- 89
33 KZG.RDR/10/2013 Zieleń – Projekt Sp. z o.o. Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud ul. Wileńska 28A
81 -302 Gdynia
586-010-37-65
34 KZG.RDR/11/2013 INSE-TOX
Jan Stromidło
Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud ul. Żwirki i Wigury 71-4
87-100 Toruń
879-008-85-87
35 KZG.RDR/12/2013 Zakład Urządzania
i Utrzymania Zieleni
Józef Przywoźny,
Bogumiła Przywoźna
Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud ul. Leśna 8
14-100 Ostróda
741-000-50-64
36 KZG.RDR/15/a/b/2013 ART DESIGN s.c. Sopot ul. Powstańców Warszawy 90
81-712 Sopot
585-13-39-586
37 KZG.RDR/16/2013 Firma Wielobranżowa „VIP” Justyna Czarnecka Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud Milwino ul. Wrzosowa 7
84-217 Szemud
588-149-00-69
38 KZG.RDR/17/2013 PTHU JAGAN
Jacek Kalinowski
Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud ul. Kilińskiego 58
84-230 Rumia
958-043-32-68
39 KZG.RDR/18/2013 REMONDIS Sp. z o.o. gm. Szemud oddział Lębork
ul. Kossaka 91-95
84-300 Lębork
Z siedzibą w Warszawie,
ul. Zawodzie 16
728-01-32-515
40 KZG.RDR/20/2013 Usługi Ogólno-Sprzętowe
„KOP-TRANS” Teresa Rohde
Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud ul. Kochanowskiego 5
84-200 Wejherowo
588-148-49-79
41 KZG.RDR/22/2013 Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe „WTÓRPOL” Leszek Wojteczek

Wykreślono z rejestru z dniem 03.03.2014r.

Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud ul. Żurawia 1
26-110 Skarżysko- Kamienna
663-000-39-02
42 KZG.RDR/23/2013 Damian Rokicki Usługi Transportowe Damian Rokicki

Wykreślono z rejestru z dniem 09.04.2014r.

Gdynia Tuszkowy 6
83-424 Lipusz
839-304-42-56
43 KZG.RDR/1/2014 „COMAL” Sp. z o.o. Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud ul. Kujawska 10
80-550 Gdańsk
584-025-13-33
44 KZG.RDR/4/2014 Usługi Ogólnobudowlane Marian Piekarski Sopot Nowa Huta 10
83-329 Mirachowo
589-163-55-75
45 KZG.RDR/5/2014 Komunal Express Sp. z o.o. Gdynia, Sopot ul. Rzemieślnicza 4
80-180 Jankowo Gdańskie
604-015-80-70
46 KZG.RDR/6/2014 ZMT Invest Sp. z o.o. Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud ul. Powstań Chłopskich 4
81-463 Gdynia
588-148-49-79

Tabela 6.Wykaz podmiotów, które w roku 2014 nie odbierały odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a są wpisane do rejestrów działalności regulowanej prowadzonych przez gminy Związku (RDR w gminach prowadzono do dn. 23 lipca 2012 r.)

Nr rejestrowy Nazwa Przedsiębiorcy Gmina dokonująca wpisu do rejestru przed 23 lipca 2012r.
5/2012 CZYSTA PLAŻA Magdalena Zmitrowicz Gdynia
4/2012 F.U.K. Komunal Express Edmund Jednac – Wykreślono z rejestru z dniem 22.12.2014 r. Gdynia
9/2012 BARTEX-OGRODY Bartosz Kowalski – Wykreślono z rejestru z dniem 08.04.2015 r. Gdynia
12/2012 Technika Sanitarna Sp. z o.o. Gdynia
18/2012 Zakład Oczyszczania Miasta Gdynia
22/2012 ALTVATER Piła Sp. z o.o. Gdynia
2/02a/2012 F.U.K. Komunal Express Edmund Jednac – Wykreślono z rejestru z dniem 22.12.2014 r. Sopot
9/2012 Firma Usług Komunalnych JANPOL Jacek Jednac Sopot
06/2012 “Czysta Plaża” Magdalena Zmitrowicz Sopot
15/2012 ALTVATER Piła Sp. z o.o. Sopot