Ceny i opłaty za wodę i ścieki

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z 2001 r. z późn. zm.) na naszym terenie znajduje się 7 przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Każdego roku przedsiębiorstwa zobowiązane są do przedstawienia Związkowi szczegółowych kalkulacji do proponowanych cen i stawek opłat, przy czym okres ich obowiązywania nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym.

Ceny i opłaty za wodę i ścieki – 2017 r.


Wysokości opłat w minionych latach:

Ceny i opłaty za wodę i ścieki – 2016 r.

Ceny i opłaty za wodę i ścieki – 2015 r.

Ceny i opłaty za wodę i ścieki – 2014 r.

Ceny i opłaty za wodę i ścieki – 2013 r.

Ceny i opłaty za wodę i ścieki – 2012 r.

Ceny i opłaty za wodę i ścieki – 2011 r.

Ceny i opłaty za wodę i ścieki – 2010 r.

 Ceny i opłaty za wodę i ścieki – 2009 r.