Wejherowo 2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PEWiK” w Gdyni

  • Teren działania przedsiębiorstwa, zgodnie z wydaną decyzją:

a)   w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę obejmuje:

– obszar gminy miasta: Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo oraz gminę Kosakowo (Pogórze, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie) i gminę Wejherowo.

b)   w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obejmuje:

– obszar gminy miasta: Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo oraz gminę Kosakowo (Pogórze, Dębogórze Wybudowanie) i gminę Wejherowo.

  • Taryfa obowiązująca na okres od 01 stycznia 2017r. do 30 kwietnia 2017r. przyjęta uchwałą nr 12/2016 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 5 grudnia 2016r.
  • Zatwierdzona uchwałą taryfa przedłużona została na okres 4 miesięcy w trybie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 139 ze zm.).