Jakość wody

Jakość wody na terenie gmin – członków Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”earth-water-recycling-woofer

Jakość wody na obszarze gmin – członków1 Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz 4 miejscowości z gminy Puck (Połchowo, Rekowo Górne, Widlino, Sławutówko):

 • PEWiK Sp. z o.o. w Gdyni – zgodnie z decyzją nr 010/MSz/III/4/133/2003 z dnia 13 stycznia 2003r. wydaną przez Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zmienioną decyzją nr DOS.70381/III/2714/2007 z dnia 27 grudnia 2007r. świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców następujących miejscowości: miasto Gdynia, miasto Rumia, miasto Reda, miasto Wejherowo, gmina Kosakowo – Pogórze, Kazimierz, Dębogórze, Wybudowanie, gm. Wejherowo.Dane dotyczące jakości wody dystrybuowanej przez Sp. PEWIK Sp. z o.o. dostępne są na stronie: http://www.pewik.gdynia.pl/woda-dla-ciebie/jakosc-wody-w-twojej-okolicy-2
 • PEKO Sp. z o.o. w Kosakowie – zgodnie z decyzją nr nr 010/MSz/VI/6/190/2003 z dnia 13 stycznia 2003r. wydaną przez Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” i zmienioną decyzjami:
  • 010/MSz/VI/13/1335/2004 z dnia 4 czerwca 2004r.
  • DOS.70380/V/1638/2009 z dnia 24 sierpnia 2009r.,

  świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców następujących miejscowości: Kosakowo, Dębogórze, Mosty, Mechelinki, Rewa, Pierwoszyno, Pogórze.Dane dotyczące jakości wody dystrybuowanej przez PUK PEKO Sp. z o.o. dostępne są na stronie:

   http://pukpeko.pl/woda/

 • Saur Neptun Gdańsk S.A. – zgodnie z decyzją nr 010/MSz/V/10/134/2003 z dnia 13 stycznia 2003r. wydaną przez Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zmienioną decyzją nr 010/MSz/V/16/1334/2004 z dnia 4 czerwca 2004r. świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców na obszarze gminy miasta Gdynia:
  • Dzielnica Gdynia – Wielki Kack, ulice: Łosiowa, Sarnia, Jelenia,
  • Dzielnica Gdynia – Orłowo ul. Bernadowska 1.

  Dane dotyczące jakości wody dystrybuowanej przez Saur Neptun Gdańsk S.A. dostępne są na stronie:

  http://www.gdansk.pl/zielony-gdansk/Komunikaty-w-sprawie-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi,a,491

 • Zarząd Morskiego Portu w Gdyni S.A. – zgodnie z decyzją 010/MSz/VII/3/1441/2004 z dnia 21 czerwca 2004r. wydaną przez Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wodę na obszarze:
  • Aleja Zjednoczenia – numery 1-3, 7,9,11;
  • Nabrzeże: Pomorskie i Prezydenta,
  • ul. Waszyngtona (tranzyt i zasilanie Stoczni NAUTA),
  • ul. Św. Piotra (podłączenie do „DALMORU” i tranzyt),
  • ul. Chrzanowskiego – numery 3-21,
  • ul. Węglowa – zasilanie Stoczni NAUTA, numery: 10-22 oraz na terenie Portu do Nabrzeża Wendy,
  • ulice: Waszyngtona, Francuska, Polska, Rotterdamska, Celna, Rumuńska, Indyjska i Dokerów,
  • od Ronda Ofiar Grudnia do ul. Demela nr 4 (tranzyt do zbiorników retencyjnych),
  • Al. Solidarności – numery 1-2,
  • ul. Czechosłowacka (awaryjne podłączenie do Stoczni Gdynia S.A.),
  • ul. Janka Wiśniewskiego – numery: 13-32 i dalej tranzyt do Portowe Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Janka Wiśniewskiego 23,
  • od Stacji Uzdatniania Wody do ul. Kontenerowej (tranzyt),
  • ul. Kontenerowa,
  • ul. Janka Wiśniewskiego 27, 29, 31,
  • ul. Kwiatkowskiego 60 (Terminal Kontenerowy),
   położonym w granicach administracyjnych gminy miasta Gdynia w Dzielnicy Śródmieście.

  Dane dotyczące jakości wody dostępne są do wglądu w siedzibie Zarządu przy ul. Rotterdamskiej 9 w Gdyni w Dziale Ochrony Środowiska lub pod numerem telefonu /58/ 621 52 69.

 • Urząd Gminy w Wejherowie – działa jako przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne i świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców miejscowości Łężyce z wyłączeniem miejscowości Bolszewo, Gościcino, Orle, Góra (Paradyż), które obsługiwane są przez PEWIK Gdynia Sp. z o.o.Dane dotyczące jakości wody dystrybuowanej przez Gminę Wejherowo dostępne są na stronie: http://www.bip.ugwejherowo.pl/dokumenty/938
 • Urząd Gminy w Szemudzie – działa jako przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne i świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców gminy Szemud.Dane dotyczące jakości wody dystrybuowanej przez Gminę Szemud dostępne są na stronie: http://szemud.pl/do-pobrania/#komunalka

1tj. m. Gdynia, m. Rumia, m. Reda, m. Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud

Informacja została zamieszczona zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.). Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, wykonuje prawa i obowiązki organów gmin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 1) powyżej cytowanej ustawy.