Gmina Kosakowo

Krótka charakterystyka:

kosakowo_herbGmina Kosakowo położona jest w północno-zachodniej części województwa pomorskiego, w granicach powiatu puckiego. Graniczy z: gminą Puck i miastami Gdynia i Rumia . Kosakowo jest siedzibą Urzędu Gminy i Komisariatu Policji.

W zakresie szkolnictwa gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, usług ochrony zdrowia, obiektów kultury, specjalistycznych placówek usługowych, banków itp. ludność gminy obsługiwana jest na terenach miasta Gdynia .

Walory krajobrazowe

Gmina Kosakowo to tereny malowniczo położone nad wodami Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej. Wody Zatoki Puckiej ,ich stan zasolenia i duża przezroczystość stwarzają jedyne w swoim rodzaju warunki środowiskowe.

Część pasa ziemi o szerokości około 1 km wzdłuż linii brzegowej Zatoki Puckiej oraz część Zatoki Puckiej ograniczona Ryfem Mew włączona jest do Nadmorskiego Parku Krajobrazowego . Sąsiedztwo morza wywiera bezpośredni wpływ na charakter roślinności, która tworzy: zbiorowiska nadmorskich wydm białych, zbiorowiska nadmorskich wydm szarych, szuwary trzcinowe, łąki i pastwiska, wrzosowiska zbiorowiska zaroślowe na klifie nadmorskim. Podmokłe łąki okolic Rewy i Mechelinek stanowią jedyne najdalej wysunięte w kierunku wschodnim zbiorowiska słonorośli. Bogactwo gniazdujących ptaków stanowi o wysokich walorach przyrodniczych rejonu nadmorskiego w okolicach miejscowości Rewy i Mosty.

Dla ochrony najcenniejszych obszarów na terenie gminy Kosakowo utworzono florystyczno-ornitologiczny rezerwat „Mechelińskie Łąki” położony między Rewą i Mechelinkami, obejmujący częściową ochroną obszar szuwarów i łąk o powierzchni 113,47 ha.

Pod względem zalesienia gmina Kosakowo zajmuje jedno z ostatnich miejsc w województwie pomorskim. Grunty leśne zajmują około 10,7% powierzchni gminy (średnio w regionie lasy stanowią 35,8%).

Walory historyczne

Na szczególna uwagę zasługuje zabytkowy zespół ruralistyczny starej wsi rybackiej Rewa pochodzący z XIII/XIV w. Ochroną konserwatorską objęty jest układ przestrzenny pozostałej części wsi Rewa oraz Kazimierza, Dębogórza, Pierwoszyna i Kosakowa.

Na obszarze gminy Kosakowo pod ścisłą ochroną konserwatorską znajdują się następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków:

  • Mechelinki -dom mieszkalny, obora i stodoła,
  • Mosty -zespół dworsko-pałacowy,
  • Rewa -dom mieszkalny przy ul. Morskiej 54.

Ponadto na terenie gminy Kosakowo występuje kilka stanowisk ochrony archeologicznej.

Walory turystyczne

Gmina Kosakowo to tereny malowniczo położone nad wodami Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej. Obejmuje ona unikatowe w kraju tereny o wartościach przyrodniczych, kulturowych i rekreacyjnych.

W gminie nie ma zorganizowanej turystycznej bazy noclegowej. Pomimo to w strefie nadmorskiej występuje duży ruch turystyczny. Tworzą go głównie turyści z Trójmiasta, przyjeżdżający do gminy na jeden dzień. Funkcja turystyczna i rekreacyjna gminy koncentruje się głównie w Mechelinkach i Rewie, gdzie obsługę turystyczna oparta jest na prywatnym zakwaterowaniu i prywatnych zakłady gastronomiczne.

Rewa słynie przede wszystkich ze szkoły windsurfingu oraz wypożyczalni sprzętu wodnego i turystycznego. W Mostach i Dębogórzu znajdują się stajnie, z których można wynająć konie i wraz z instruktorem podziwiając okoliczne widoki pogalopować wzdłuż plaży.

Mieszkańcy:

stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2008 stan na 31.12.2008 stan na 31.12.2009 stan na 31.12.2010 stan na 31.12.2011 stan na 31.12.2012 stan na 31.12.2013 stan na 31.12.2014
GMINA KOSAKOWO 8 427 8 899 9 047 9 367 9 710 10 634 11 023 11 751 12 342
Tab. Przyrost liczby mieszkańców gminy Kosakowo w latach 2007-2014. Dane na podstawie informacji z GUS.

Powierzchnia:
Powierzchnia gminy Kosakowo wynosi 50 km2.
Użytkowanie gruntów (Dane Powszechnego Spisu Rolnego z 20.V.2002 r.):
grunty orne -1 744 ha
sady -22 ha
łąki -859 ha
pastwiska -176 ha
lasy i grunty leśne -71 ha

Władze (Kadencja 2014-2018r.):
Jerzy Włudzik – Wójt Gminy Kosakowo
Zdzisław Miszewski – Zastępca Wójta

Adres:
Urząd Gminy Kosakowo
ul. Żeromskiego 69
81-198 Kosakowo
tel. (0-58) 660-43-43
fax. (0-58) 660-43-01

Źródła:
Materiały własne KZG „DRiCh”
Dane z GUS