Rumia

Krótka charakterystyka:

rumia_herbPod względem administracyjnym miasto Rumia znajduje się w powiecie wejherowskim i graniczy z: gminami Kosakowo, Puck, Wejherowo-gmina i miastami Gdynia i Reda.

Jest to miasto młode -zarówno pod względem daty powstania, jak i pod względem demograficznym, ludnościowym. Formalnie miasto powstało w 1954 r.

Walory krajobrazowe

Miasto Rumia leży w Pradolinie Kaszubskiej, bliżej jej zachodniej krawędzi. Pradolinę zamykają wysokie i strome wały morenowe (do 140 m wysokości względnej), porosłe wiekowymi lasami (lasy wchodzą w obręb chronionego prawem Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego). Lasy zajmują około 40% powierzchni miasta.

Część zabudowy zajmuje wąską dolinę Szmelty, wcinającą się głęboko w utwory morenowe. Doliną płynie Zagórska Struga -ciek o charakterze górskim. Zachowała ona wiele cech naturalnych przede wszystkim w postaci stromych stoków, głazów narzutowych oraz porozcinanych różnej wielkości dolin. W rejonie doliny Zagórskiej Strugi niektóre drzewa i głazy zostały objęte ochroną i uznano je jako pomniki przyrody. U wylotu doliny leży Wzgórze Markowca, które stanowi doskonały punkt widokowy na OChK Pradoliny Redy-Łeby , Zatokę Gdańską, a przy dobrych warunkach pogodowych można zobaczyć Półwysep Helski.

Walory historyczne

Miasto Rumia powstało z połączenia kilku wsi i osad: Rumi, Zagórza, Szmelty, Białej Rzeki i Janowa. Najstarsza wzmianka o wsi Rumia pochodzi z dokumentu wystawionego w 1215 roku przez księcia pomorskiego Świętopełka, nadającego tutejsze ziemie opactwu cystersów z Oliwy (zakonnicy posiadali dokument do 1722 r.).

Szlak wiodący przez Rumię był najdogodniejszym połączeniem Kępy Oksywskiej z Puckiem i dalej Pomorzem Środkowym. Droga ta zachowała się we współczesnym układzie komunikacyjnym -są to ulice Dębogórska i Ceynowy. Przy Zagórskiej Strudze od XV w. zaczęły powstawać liczne młyny, kuźnie i karczmy.

Po II wojnie światowej Rumia była jedną z 13 gmin powiatu wejherowskiego. Dnia 7 października 1954 roku Rumia stała się miastem.

Na terenie miasta istnieją zabytki (uznane prawem lub jedynie zewidencjonowane), t.j. 48 obiektów objętych opieką konserwatorską, w tym 31 budynków mieszkalnych. Najwartościowszy z nich to ruiny gotyckiego kościoła na starym cmentarzu przy ul. Kościelnej.

Cenne obszary i obiekty to:

  • obelisk przy ul. Chełmińskiej -miejsce pamięci poległych w II Wojnie Światowej -groby wojenne na cmentarzu parafialnym przy ul. Świętopełka,
  • cmentarz wojenny w Łężycach.

Walory turystyczne

Z uwagi na znaczne zalesienie powierzchni miasta posiada ono duże możliwości czynnej rekreacji. Dobre połączenia komunikacyjne z Trójmiastem i regionem sprawiają, że miasto stanowi bazę noclegową dla wycieczek w najbliższe okolice. W mieście działają hotele, znajduje się także schronisko młodzieżowe I klasy oraz schronisko sezonowe i liczne kwatery prywatne.

Mieszkańcy:

stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2008 stan na 31.12.2008 stan na 31.12.2009 stan na 31.12.2010 stan na 31.12.2011 stan na 31.12.2012 stan na 31.12.2013 stan na 31.12.2014
RUMIA 44 605 44 882 45 095 45 679 46 107 46 940 47 304 47 374 47 602

 

Tab. Przyrost liczby mieszkańców Rumi w latach 2007-2014. Dane na podstawie informacji z GUS.

Powierzchnia:
Powierzchnia miasta Rumia wynosi 30,08 km2.
Użytkowanie gruntów (Dane Powszechnego Spisu Rolnego z 20.V.2002 r.):
grunty orne -344 ha
sady -7 ha
łąki -196 ha
pastwiska -28 ha
lasy i grunty leśne -22 ha

Władze (Kadencja 2014-2018r.):
Michał Pasieczny – Burmistrz Miasta
Marcin Kurkowski – Zastępca Burmistrza

Adres:
Urząd Miasta Rumi
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia
tel. (0-58) 679-65-00
fax. (0-58) 679-65-17

Źródła:
Materiały własne KZG „DRiCh”
Dane z GUS