OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro i nieprzekraczającej równowartości 200 000 euro na: „WYSTAWKI” Wiosenna zbiórka zbędnych sprzętów z gospodarstw domowych oraz innych odpadów wielkogabarytowych wystawionych przez mieszkańców miasta Gdyni w 2012 r. (CPV 90513100-7) Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni informuje zgodnie z art. 92 ust. 1 […]


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro i nieprzekraczającej równowartości 200 000 euro na: „WYSTAWKI” Wiosenna zbiórka zbędnych sprzętów z gospodarstw domowych oraz innych odpadów wielkogabarytowych wystawionych przez mieszkańców miasta Gdyni w 2012 r. z treścią ogłoszenia można się zapoznać tutaj ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia – wystawki 2012r. można się zapoznać tutaj