Posłuchaj

„Bioodpady do osobnego pojemnika”

„Dzień dobry, my po lodówkę”

„Trujesz Pan sąsiada?”

„Spalanie śmieci… szpeci!!!”

Gdynia-mapa Kosakowo - mapa Szemud - mapa Reda - mapa Rumia - mapa Sopot - mapa Wejherowo - mapa Gmina Wejherowo - mapa

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” – ludność ok. 460 000 Mieszkańców

Związek powstał w 1991 roku w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie lokalnym. Statut Związku określa jego podstawowe zadania, którymi są:

zaopatrzenie miast i gmin w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków, centralne ogrzewanie, gospodarka odpadami, w tym unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska (powietrze atmosferyczne, grunty, lasy, wody podziemne i powierzchniowe), informacja i edukacja ekologiczna społeczności lokalnej w zakresie dziedzin należących do zakresu działania Związku.

Związek wykonuje zadania publiczne w zastępstwie gmin i koordynuje ich działania. Jest miejscem tworzenia strategii, forum dyskusji i ścierania się poglądów, platformą porozumień.

Odbieramy nieodpłatnie od mieszkańców duży sprzęt RTV i AGD powyżej 20 kg.
ZADZWOŃ: 58 624 66 11
Dzisiaj jest:
sobota
24 październik 2020

Uwaga!

Informujemy, że po czasie ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa, od 18 maja 2020 r. prowadzimy już usługę odbioru bezpośrednio z domu dużych (od 20 kg do 60 kg) zużytych sprzętów RTV/AGD oraz od dnia  1 czerwca 2020 r., przywróciliśmy  normalne funkcjonowanie biura Związku.

W sprawach niewymagających ich osobistego załatwienia, nadal prosimy o telefoniczny lub mailowy sposób komunikacji.

Ochrona Danych Osobowych
Zgodnie z art 13 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (27.04.2016)  informujemy, że administratorem Państwa Danych Osobowych jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni.

Czytaj dalej…

UWAGA!
W związku z nagminnym przywożeniem do Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) sprzętu i odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, przypominamy, że przyjmowane są tam tylko odpady pochodzące z gospodarstw domowych.

Nie przyjmujemy odpadów, których ilość i charakter świadczy o pochodzeniu z działalności gospodarczej lub administracyjnej (np. ksera, tonery, lampy uliczne, świetlówki powyżej 1,5m, lady chłodnicze).

Bezpośrednio z domów odbieramy sprzęt RTV i AGD o wadze pojedynczej sztuki powyżej 20 kg, ale ze względów bezpieczeństwa (BHP) o wadze nie większej niż ok. 60 kg.

Zgłoszenia telefoniczne sprzętu do odbioru przyjmujemy pod numerem telefonu 609-045-410.