22 listopada 2016 r.- uroczystość 25-lecia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

logo_kzg_25lat

Partnerstwo – to wartość, która decyduje o dobrej współpracy gmin naszego związku,
czego dowodem jest ćwierćwiecze istnienia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

 

mapa

_dsc3022

Drodzy Mieszkańcy, Współpracownicy, Przyjaciele!

22-go listopada świętowaliśmy obchody 25 lat istnienia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i _dsc3018Chylonki”. Od początku swojego istnienia w roku 1991, po dziś dzień Związek realizuje zadania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz poprawę stanu środowiska naturalnego. Stał się przykładem tego, w jaki sposób różnorodne gminy realizować powinny zadania komunalne przekraczające granice jednej z nich oraz dążyć do wspólnych celów w zakresie prawidłowej gospodarki komunalnej. Ale listopad 2016 roku to także 18 lat prowadzenia przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych, których odbiorcami są mieszkańcy w obrębie gmin Związku, a zasięg ten jest niemały, bowiem nasze gminy liczą przeszło 460 tysięcy mieszkańców.

Uroczystość odbyła w Redzie, a zainaugurował ją członek Zarządu, Pan Zygmunt Żmuda-Trzebiatowski. Pan Tadeusz Wiśniewski, przewodniczący Zarządu oficjalnie przywitał przybyłych gości i media. Dekoracją jubileuszu, towarzyszącą wystąpieniom, był multimedialny pokaz fotografii z historii i działań Związku, jego gmin, ludzi go wspierających, oraz działań edukacyjnych.

_dsc3193Podczas uroczystości wręczona została nagroda „Róży Ekologii”, którą uhonorowano Pana Stanisława Szwabskiego,  delegata na Zgromadzenie Związku oraz wieloletniego (20 lat członka jego Zarządu. Wyróżnienie było wyrazem uznania dla 25-letniej działalności Pana Szwabskiego, którą trwale wpisał się w historię Związku.

Na koniec części oficjalnej głos zabrali goście. Nie obyło się bez życzeń _dsc3356urodzinowych i dobrych słów adresowanych w kierunku Związku i jego pracowników. Krótki koncert jazzowy zespołu „Sergiej Kriuczkow & Riverboat Ramblers Quartet” umilał nieoficjalną część spotkania, którą przeznaczono wspomnieniom, rozmowom i dyskusjom o przyszłości, oraz  uroczystemu krojeniu tortu przez członków Zarządu.

 

 Bardzo serdecznie dziękujemy spółkom Eko Dolina Spółka z o.o., Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Gdyni, za udział w organizacji naszej uroczystości.


 

Pozostałe fotografie z wydarzenia umieszczono w galerii.

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z uroczystości  stronach naszych partnerów medialnych i lokalnych mediów:

 _dsc3069

 

 


22 listopada 2016