5 czerwca – Światowy Dzień Środowiska

Początek czerwca kojarzy nam się z Dniem Dziecka, ale na tym święcie nie koniec! Kilka dni później, 5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Środowiska (World Environment Day – WED). Tegoroczna edycja (już 50ta!) dedykowana jest problemowi zanieczyszczeń globalnego środowiska tworzywami sztucznymi. Temat ten nie jest nam obcy – jako Związek wielokrotnie pochylaliśmy się nad zagadnieniem tworzyw sztucznych (np. Program Szkoła/Przedszkole dla Środowiska, edycja IV, Komiks – Przygoda na Pacyfiku). Niemniej lekcji z ekologii nigdy za wiele, ponieważ Ziemię mamy jedną i naszym obowiązkiem jest zadbać o nią dla przyszłych pokoleń.

Zatem jakie wyzwanie niesie nam to święto? Otóż poszukiwana będzie odpowiedź na pytanie, jak zamknąć cykl obiegu plastiku. Specjaliści będą szukać sposobów na lepsze projektowanie i użytkowanie tego surowca, oraz skuteczniejsze metody zawracania tworzyw sztucznych do obiegu.

Mimo usilnych starań, recykling plastiku jest wciąż minimalny. Jest wiele aspektów, które stoją na przeszkodzie powtórnego wykorzystania plastiku, jednak nie należy ustawać w wysiłkach, ponieważ masa odpadów z tworzyw sztucznych, trafiających do środowiska wciąż rośnie. Dosłownie nas zalewa. Co nie jest dalekie od prawdy, ponieważ właśnie do wód – jezior, rzek, mórz i oceanów, trafia najwięcej jednorazowych przedmiotów z plastiku.

Ale może być inaczej. W marcu roku 2022, na sesji zgromadzenia ONZ, podpisano historyczną rezolucję, która wzywa do stworzenia nowego prawa, które wymusi obieg zamknięty plastiku. Czy się to uda? Mocno to w wierzymy. A ponieważ zmiany idą nie tylko „od góry”, ale też (albo przede wszystkim) „z dołu”, od nas, to nie zwalniamy tempa, wciąż edukujemy i informujemy, nie tylko najmłodszych.

Wydarzenia związane z tegorocznym Światowym Dniem Środowiska, zarówno na świecie jak i w Polsce, można śledzić w mediach pod hasztagiem #BeatPlasticPollution, do czego gorąco zachęcamy.

Razem chronimy środowisko! 😊 (nie tylko od święta!)

2 czerwca 2023