ABC segregacji odpadów powstających w gospodarstwach domowych

Nadchodzi czas wiosennych porządków. Zachęcamy, aby prowadzić je w zgodzie z zasadami utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym pamiętając o prawidłowej segregacji odpadów.
Z myślą o naszych mieszkańcach opracowaliśmy broszurę pt. „ABC segregacji” dot. zasad postępowania z odpadami w gospodarstwach domowych. Dzięki niej każdy pozna wskazówki, jak przygotować odpady przed ich wyrzuceniem i prawidłowo postępować z różnymi grupami odpadów.

Szczególną grupą są odpady niebezpieczne. Informacje na ich temat również znajdują się w naszym wydawnictwie.

UWAGA: w ramach systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych prowadzonej przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” nie są przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

Cała broszura w formie PDF dostępna jest na naszej stronie w zakładce Materiały edukacyjne – BROSZURY.

Razem chronimy środowisko!

Ulotka opisująca zasady postępowania z bioodpadami kuchennymi i odpadami zielonymi
Bioodpady kuchenne / odpady zielone
Ulotka opisująca zasady postępowania z odpadami typu metale i tworzywa sztuczne
Metale i tworzywa sztuczne
Ulotka opisująca zasady postępowania z odpadami resztkowymi (zmieszanymi)
Odpady zmieszane (resztkowe)
Ulotka opisująca zasady postępowania z odpadami wielkogabarytowymi oraz budowlanymi i remontowymi
Odpady wielkogabarytowe / budowlane i remontowe
Ulotka opisująca zasady postępowania z odpadami typu papier, szkło
Papier / szkło
Ulotka opisująca zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi i elektroodpadami
Odpady niebezpieczne / elektroodpady

 

 

2 marca 2021