„Błękitno – zielona infrastruktura w moim mieście” – wyniki konkursu fotograficznego

Rozstrzygnęliśmy XIII edycję konkursu fotograficznego pt.. „Błękitno – zielona infrastruktura w moim mieście”. Spośród 54 nadesłanych prac komisja konkursowa przyznała po trzy miejsca w kategoriach: szkoły podstawowe kl. IV – VI, szkoły podstawowe kl. VII i VIII oraz szkoły ponadpodstawowe. Przyznano także 7 wyróżnień.

Zwycięskie fotografie przedstawiają przykłady małej i dużej retencji w naszym regionie, np. oczka wodne, stawy/zbiorniki retencyjne. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na wykorzystywane na terenach zurbanizowanych rozwiązania, które pomagają w adaptacji do zmian klimatu i korzystnie wpływają na jakość życia mieszkańców.

Nagrody w postaci sprzętu sportowo-rekreacyjnego zostaną przekazane laureatom za pośrednictwem szkół przed zakończeniem roku szkolnego. Partnerem konkursu jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, Oddział Zespołu w Gdańsku – Trójmiejski Park Krajobrazowy, który dodatkowo przekazał dla laureatów książki oraz mapy turystyczne.

Zapraszamy do zapoznania się z listą laureatów oraz do obejrzenia nagrodzonych fotografii w wirtualnej GALERII.

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu!

Razem chronimy środowisko ?

12 maja 2021