Czy grozi nam susza?

Od lat nie mieliśmy sytuacji, w której zima była tak ciepła i z tak małą ilością opadów. Jeśli po wiośnie utrzyma się niski poziom opadów, Polskę dotknie najsilniejsza od 50 lat susza. Również ze  względu na zmianę charakteru opadów (deszcze nawalne), woda opadowa szybko odpływa do rzek i nie wsiąka w wystarczającym stopniu w glebę. W miesiącach zimowych przynajmniej połowa naszego kraju powinna być pokryta śniegiem co w istotny sposób zasila glebę oraz potoki i rzeki. Zarówno w ubiegłym roku, jak i w bieżącym obserwowaliśmy niewielkie opady śniegu. Do tego coraz wyższa temperatura powietrza, przyspiesza odparowywanie wody z gleby, zbiorników wodnych i roślinności sprzyjając suszy.

 

Stoimy w obliczu wyzwania, jakim jest wdrożenie kompleksowych działań w celu retencji wód opadowych.

Czym jest retencja? Retencja to naturalne zjawisko magazynowania wody opadowej (także śniegu i lodu) w gruncie, w zbiornikach wodnych, ciekach, lodowcach, śniegu i bagnach, co opóźnia jej odpływ z danego terenu. Wyznaczono jasną hierarchię postępowania – jak najwięcej wody powinniśmy zatrzymać w miejscu, gdzie faktycznie pada, a tylko jej nadmiar – odprowadzać. Aby przeciwdziałać skutkom suszy potrzebne są nie tylko działania instytucji, ale również poszczególnych obywateli. Co możemy zrobić?

  • zwiększajmy retencję na swojej nieruchomości (zbiorniki na deszczówkę, ogrody deszczowe, rowy),
  • tworząc powierzchnie utwardzane, minimalizujmy ich obszar; stosujmy powierzchnie przepuszczalne,
  • inwestujmy w zieleń wszędzie gdzie tylko możesz: domowe ogródki, balkony, zielone dachy i ściany,
  • zamieniajmy trawniki na łąki kwietne.

 

Ogrody deszczowe to forma małej retencji i najprostszy sposób zagospodarowania wody na nieruchomości. Przypominają zwyczajny ogród, składają się jednak w większości z wyselekcjonowanych gatunków roślin, które oczyszczają wodę opadową oraz znoszą okresy suszy i zalewania. Ogród taki powinien mieć odpowiednio uformowane podłoże, a rośliny sadzi się w gruncie o zwiększonej przepuszczalności. Możemy spróbować zrobić to sami lub skorzystać z pomocy architekta krajobrazu. Niekiedy mieszkańcy mogą otrzymywać dofinansowanie na założenie ogrodu deszczowego.

Informacji na ten temat należy szukać w swoim urzędzie gminy (telefonicznie lub mailowo).

23 kwietnia 2020