Czy wiesz że, przeterminowane leki to odpady niebezpieczne?

W domu każdy z nas posiada większą lub mniejszą apteczkę. Często zdarza się, że możemy w niej znaleźć przeterminowane leki.

Co wtedy zrobić?

Przeterminowane i niewykorzystane leki są odpadami niebezpiecznymi.

Wymagają one selektywnej zbiórki. Wyrzucone do zwykłych śmieci, a tym samym nieodpowiednio utylizowane wywierają szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

Ponadto stanowią zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi.

Konieczna jest zatem ich segregacja do specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemników.

www.pixabay.com

Jak postępować z takimi lekami?

Mieszkańcy chcący się ich pozbyć powinni dostarczać je do Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) zlokalizowanych na terenie Związku „Dolina Redy i Chylonki” lub do pojemników znajdujących się w aptekach.

Wszyscy mieszkańcy mogą w takich punktach nieodpłatnie pozostawić przeterminowane leki, które następnie zostaną odebrane przez nasz Związek i dostarczone do spalarni.

 

Wykaz Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych na terenie KZG

Wykaz aptek i punktów zbierania przeterminowanych i niewykorzystanych leków

Pamiętaj !!!

Leki należy wyrzucać bez opakowań handlowych i ulotek, które należy wyrzucać do pojemnika na PAPIER.

Razem chronimy środowisko

9 maja 2022