Dziękujemy za kolejny rok wspólnych warsztatów 😊

Miło nam poinformować, że Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” we współpracy ze Spółkami EKO DOLINA, OPEC oraz PEWIK GDYNIA zorganizował w 2023 roku łącznie 58 warsztatów terenowych dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. We wszystkich spotkaniach udział wzięło około 1300 osób. Szczegółowe dane w poniżej tabeli:

Tab. 1. Ilość warsztatów terenowych oraz ilość uczniów uczestniczących w warsztatach organizowanych we współpracy ze Spółką EKO DOLINA, OPEC oraz PEWIK GDYNIA w 2023 r

 

Nazwa Spółki Ilość warsztatów terenowych Ilość uczniów
EKO DOLINA 35 761
OPEC 10 233
PEWIK GDYNIA 13 300

 

 

Ponadto razem ze Spółkami zorganizowaliśmy 5 spotkań seminaryjnych dla osób dorosłych w zakresie ochrony wód, powietrza oraz gospodarki odpadami. Łącznie w spotkaniach udział wzięło 71 osób 😊.

Bardzo dziękujemy Państwu jak i młodzieży oraz dzieciom za duże zainteresowanie udziałem w spotkaniach. Mamy nadzieję, że taka forma nauki sprzyja efektywnemu przyswajaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności. I co najważniejsze, kształtowaniu odpowiednich nawyków i postaw ekologicznych.
Życzymy Państwu radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2024!

Do zobaczenia w 2024 roku!


Razem chronimy środowisko😊

20 grudnia 2023