Edukacja przyrodnicza w placówkach oświatowych gmin członkowskich Związku

16 stycznia 2019 r. w gdyńskim InfoBoxie odbyło się spotkanie pt. „Edukacja przyrodnicza w nowej podstawie programowej”. W pierwszej części spotkania podziękowano i wręczono certyfikaty uczestnictwa nauczycielom za udział w programie edukacyjnym pn. „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” realizowanym przez Związek w 2018 roku (III edycja, cz. 1). Certyfikaty wręczali Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji oraz Agnieszka Klebba, przedstawiciel Spółki Eko Dolina.

Druga część spotkania stanowiła inaugurację kolejnego etapu programu. Rozpoczęła się ona wykładem przedstawicieli Centrum Edukacji Nauczycieli z Gdańska. Tematem wystąpienia była edukacja przyrodnicza w ramach zapisów nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Po wykładzie omówiono planowane działania w pierwszym półroczu 2019 roku, które będą prowadzone pod hasłem „Dlaczego inżynier obserwuje przyrodę?”. Zakładanym efektem tego etapu programu są konspekty zajęć badawczych/doświadczeń/eksperymentów, które zostaną opublikowane jako wydawnictwo Związku pt. „Laboratorium edukacji ekologicznej” na początku roku szkolnego 2019/2020. Będą stanowiły one pomoc dydaktyczną dla nauczycieli w prowadzeniu lekcji.

Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie na spotkanie. Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia umieszczoną na stronie Urzędu Miasta Gdyni (TUTAJ)

17 stycznia 2019