Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Tadeusza Wolszczaka członka Zarządu naszego Związku I kadencji w latach 1991 – 1995.

Dziękujemy za jego pracę, zaangażowanie i serce w tworzeniu naszej Wspólnoty. Serdeczne wyrazy współczucia dla rodziny i wszystkich bliskich.

Zarząd i pracownicy
Komunalnego Związku Gmin
„Dolina Redy i Chylonki”.

30 stycznia 2018