Terenowe warsztaty ekologiczne w maju 2019

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”  zgodnie z ofertą programową kontynuuje cykliczne terenowe warsztaty skierowane dla uczniów szkół z terenu Związku. Jest to doskonała okazja do poszerzania wiedzy z zakresu nowoczesnych rozwiązań grzewczych, zapoznania się z zasadami oczyszczania ścieków oraz racjonalnego korzystania z zasobów wodnych czy poznania istoty poprawnej gospodarki odpadami. W załączeniu wykaz placówek oświatowych, które uczestniczą w spotkaniach w miesiącu maju br.

13 maja 2019