Konkurs Wiedzy Ekologicznej – XII edycja pn. „Ochrona powietrza”

W związku z potrzebą szerokiego informowania społeczności lokalnej o działaniach podejmowanych w zakresie ochrony środowiska Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” wspólnie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gdyni (SOSW nr 2) przeprowadził XII edycję „Konkursu wiedzy ekologicznej”. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu była  „Ochrona powietrza”.

Konkurs skierowany jest do specjalnych szkół podstawowych i branżowych oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z terenu działania Związku, tj. obejmującego miasta: Gdynia, Reda, Rumia, Sopot, Wejherowo i gminy: Kosakowo, Szemud Wejherowo. Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego, a także integracja środowisk szkolnictwa specjalnego.

W wyniku eliminacji międzyszkolnych w finale XII edycji konkursu udział wzięło 9 dwuosobowych drużyn pod opieką nauczyciela. Finał odbył się w siedzibie  SOSW nr 2 w Gdyni przy ul. Energetyków 13 dn. 12 marca 2018r.

Po rozwiązaniu całej serii zadań oraz wykonaniu zadania plastycznego wyłonieni zostali zwycięzcy:

  • w kategorii „szkoły podstawowe” I miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 z Rumi;
  • w kategorii „szkoły branżowe” I miejsce przypadło drużynie ze Szkoły Branżowej I st. nr 7 w Gdyni.

Wszystkim uczestnikom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Serdecznie gratulujemy! Dziękujemy również p. Marzenie Jaworskiej oraz p. Ewie Baranowicz, nauczycielkom SOSW nr 2 z Gdyni, za organizację całego wydarzenia.

 

14 marca 2018