Konkurs Wiedzy Ekologicznej – XV edycja

10 czerwca br. odbyła się XV edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej

pn. „Jesteśmy odpowiedzialni za nasze odpady – po pierwsze zapobiegaj i ograniczaj”.

Konkurs od lat  jest organizowany we współpracy z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gdyni.

Opiekę merytoryczną nad konkursem od wielu lat sprawuje p. Marzena Jaworska, nauczyciel SOSW nr 2 w Gdyni.

Siedem zespołów ze szkół z Gdyni, Rumi i Wejherowa zmagało się z zadaniami pisemnymi, praktycznymi i plastycznymi.

W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 6 z Rumi.

Z kolei w kategorii szkół branżowych I miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Branżowej  nr 7 z Gdyni.

Poziom wiedzy był bardzo wysoki.

Uczniowie musieli wykazać się także dużą kreatywnością podczas konkursu w konkurencji plastycznej pn. „Daj drugie życie odpadom”.

Zdjęcia z  XV edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy opiekunom za przygotowanie swoich uczniów do konkursu! 

Razem chronimy środowisko!

13 czerwca 2022