„Konkurs Wiedzy Ekologicznej”

W związku z potrzebą szerokiego informowania społeczności lokalnej o działaniach podejmowanych w zakresie ochrony środowiska Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” wznowił współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gdyni w zakresie aktywnej edukacji dzieci i młodzieży, poprzez realizację „Konkursu wiedzy ekologicznej”. Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego, a także integracja środowisk szkolnictwa specjalnego.

Konkurs skierowany jest do specjalnych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z terenu działania Związku, tj. obejmującego miasta: Gdynia, Reda, Rumia, Sopot, Wejherowo i gminy: Kosakowo, Szemud i Wejherowo.

W latach 2003-2012 odbyło się dziesięć edycji tegoż konkursu. Po pięcioletniej przerwie idea konkursu została wznowiona. W wyniku eliminacji międzyszkolnych w finale XI edycji konkursu udział brało 7 dwuosobowych drużyn pod opieką nauczyciela. Finał miał miejsce 14 marca 2017 r. w SOSW nr 2 w Gdyni przy ul. Energetyków 13. Konkurs zatytułowany był  „Odpowiedzialny i świadomy konsument zasobów przyrody”.

Po rozwiązaniu całej serii zadań oraz wykonaniu zadania plastycznego z zakresu upcyklingu, wyłonieni zostali zwycięzcy – uczniowie Gimnazjum nr 4 z Rumi.  Serdecznie gratulujemy! Wszystkim uczestnikom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Dziękujemy również p. Marzenie Jaworskiej oraz p. Ewie Baranowicz, nauczycielkom SOSW nr 2 z Gdyni, za organizację całego wydarzenia.

Poniżej zamieszczono galerię zdjęć wydarzenia – serdecznie zapraszany do obejrzenia. Zapraszamy też do śledzenia informacji o kolejnych konkursach oraz warsztatach w ramach edukacji ekologicznej oferowanych przez Związek.

15 marca 2017