Nagroda „Róża Ekologii 2018” dla Pana Henryka Tomaszewskiego

W dniu 25 września 2018 r. w Urzędzie Miasta Gdyni przy udziale prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin związkowych odbyło się uroczyste pożegnanie Pana Henryka Tomaszewskiego wieloletniego Prezesa Spółki PEWIK przechodzącego na emeryturę, podczas którego została wręczona nagroda ”RÓŻA EKOLOGII 2018”.

Kapituła Nagrody „Róża Ekologii” postanowiła uhonorować Pana Henryka Tomaszewskiego Prezesa Zarządu Spółki PEWIK w latach 1997 – 2018 NAGRODĄ ”RÓŻA EKOLOGII 2018” za wybitne osiągnięcia, w tym szczególnie w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju gmin – członków Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Nagrodę wręczyli Przewodniczący Zarządu Związku Pan Tadeusz Wiśniewski oraz Członek Zarządu Związku Pan Michał Guć składając jednocześnie podziękowania Panu Henrykowi Tomaszewskiemu za wieloletnią konstruktywną współpracę Spółki PEWIK z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na rzecz ochrony środowiska i poprawy jakości życia mieszkańców Związku. Pan Tadeusz Wiśniewski przekazał również wyrazy uznania dla efektów osiągniętych przez Spółkę PEWIK pod kierownictwem Pana Henryka Tomaszewskiego oraz w imieniu Zarządu i pracowników Związku przekazał najlepsze życzenia na dalszy etap życia.

 

 

26 września 2018