Nominacje do nagrody RÓŻA EKOLOGII 2021

Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w roku 2021 zamierza przyznać wyjątkową nagrodę pt. „Róża Ekologii ”. Nagrody przyznajemy placówkom oświatowym w dwóch kategoriach: „przedszkole” oraz „szkoła” za realizację działań ekologicznych we współpracy ze Związkiem w minionych pięciu latach.

W biurze Związku poddano ocenie łącznie 126 placówek oświatowych, w tym 50 przedszkoli oraz 76 szkół. Szczegółowej analizie podlegał udział poszczególnych placówek w działaniach ekologicznych prowadzonych przez Związek oraz osiągnięte efekty rzeczowe.

Tytuł może być przyznany tej samej placówce oświatowej nie częściej, niż raz na 5 lat. Tym samym do oceny „Róża Ekologii 2021” uwzględnia się placówki oświatowe, które uzyskały tytuł „Róża Ekologii 2015” oraz „Róża Ekologii 2016”.

Na podstawie analizy nominowano do dalszej oceny po pięć wiodących placówek w poszczególnych kategoriach tj.:

1. W kategorii PRZEDSZKOLA:

  • Przedszkole nr 11 „Pod Kasztanami”, ul. Bosmańska 26, Gdynia
  • Przedszkole nr 32 „Cisowiaczki”, ul. Kcyńska 6, Gdynia
  • Przedszkole nr 46 „Jaś i Małgosia”, ul. Pusta 9, Gdynia
  • Przedszkole pod Topolą, ul. Leśna 4, Rumia
  • Przedszkole Niepubliczne „Słoneczne Przedszkole”, ul. Sobieskiego 340, Wejherowo

2. W kategorii SZKOŁA:

  • Ośrodek Szkolno -Wychowawczy nr 2, ul. Energetyków 13, Gdynia
  • Powiatowy Zespół Szkół, ul. Łąkowa 36/38, Reda
  • Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Morska 192, Gdynia
  • Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Zawadzkiego 12, Reda
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie, ul. Szkolna 1, gm. Szemud

Nominowane placówki podlegają dalszej ocenie efektów ekologicznych jakościowych i ilościowych osiągniętych w wymaganym okresie.

 

Kto otrzyma nagrodę RÓŻA EKOLOGII 2021? Dowiemy się już wkrótce!

 

Razem chronimy środowisko ?

31 maja 2021