Nominacje do nagrody RÓŻA EKOLOGII 2022

Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w roku 2022 zamierza przyznać wyjątkową nagrodę pt. „Róża Ekologii ”.

Nagrody przyznajemy placówkom oświatowym w dwóch kategoriach: „przedszkole” oraz „szkoła” za realizację działań ekologicznych we współpracy ze Związkiem w minionych pięciu latach.

W biurze Związku poddano ocenie łącznie 115 placówek oświatowych, w tym 47 przedszkoli oraz 68 szkół.

Szczegółowej analizie podlegał udział poszczególnych placówek w działaniach ekologicznych prowadzonych przez Związek oraz osiągnięte efekty rzeczowe.

Tytuł może być przyznany tej samej placówce oświatowej nie częściej, niż raz na 5 lat.

Tym samym do oceny „Róża Ekologii 2022” uwzględnia się placówki oświatowe, które uzyskały tytuł „Róża Ekologii” w latach 2015-2017.

Statuetka „Róża Ekologii”

Na podstawie analizy nominowano do dalszej oceny po pięć wiodących placówek w poszczególnych kategoriach tj.:

W kategorii PRZEDSZKOLA:

Przedszkole pod Topolą, ul. Leśna 4, Rumia

Przedszkole nr 11 „Pod Kasztanami”, ul. Bosmańska 26, Gdynia

Przedszkole nr 32 „Cisowiaczki”, ul. Kcyńska 6, Gdynia

Przedszkole nr 46 „Jaś i Małgosia”, ul. Pusta 9, Gdynia

Przedszkole nr 30, ul. Zielona 53, Gdynia

W kategorii SZKOŁA:

Prywatna Szkoła Podstawowa, ul. Norwida 59, Reda

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy nr 2, ul. Energetyków 13, Gdynia

Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Morska 192, Gdynia

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Zawadzkiego 12, Reda

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 , ul. Nanicka 22, Wejherowo

Nominowane placówki podlegają dalszej ocenie efektów ekologicznych jakościowych i ilościowych osiągniętych w wymaganym okresie.

Kto otrzyma nagrodę RÓŻA EKOLOGII 2022, dowiemy się podczas gali finałowej w dn. 21. czerwca br.

Razem chronimy środowisko!

30 maja 2022