Nominacje do nagrody RÓŻA EKOLOGII 2024

Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w roku 2024 ponownie przyzna wyjątkową nagrodę, tj. „Różę Ekologii ”. Nagrodę tą przyznajemy placówkom oświatowym w dwóch kategoriach: „przedszkole” oraz „szkoła” za realizację działań ekologicznych we współpracy ze Związkiem na przestrzeni minionych pięciu latach.

Ocenie poddano łącznie 126 placówek oświatowych, w tym 51 przedszkola oraz 75 szkoły. Komisja konkursowa przeanalizowała udział poszczególnych placówek w działaniach ekologicznych prowadzonych przez Związek oraz osiągnięte efekty rzeczowe.

Tytuł „Róży Ekologii” może być przyznany tej samej placówce oświatowej nie częściej, niż raz na 5 lat. Tym samym, do tegorocznej oceny uwzględnia się m.in. placówki oświatowe, które uzyskały tytuł „Róża Ekologii” w latach 2015-2019.

Na podstawie powyższej analizy, do dalszej oceny nominowano po pięć wiodących placówek w wymienionych kategoriach:

W kategorii PRZEDSZKOLA:

  • Przedszkole nr 13, ul. Widna 15, Gdynia
  • Przedszkole Leśne, ul. Leśna 35, Bolszewo
  • Przedszkole nr 32 „Cisowiaczki”, ul. Kcyńska 6, Gdynia
  • Przedszkole nr 46 „Jaś i Małgosia”, ul. Pusta 9, Gdynia
  • Przedszkole Pod Topolą, ul. Leśna 4, Rumia

W kategorii SZKOŁA:

  • Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Morska 192, Gdynia
  • Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Chylońska 227, Gdynia
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Staffa 10, Gdynia
  • Prywatna Szkoła Podstawowa, ul. Norwida 59, Reda
  • Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna, ul. Kujawska 8a, Rumia

Nominowane placówki podlegają dalszej ocenie ekologicznych efektów jakościowych i ilościowych, osiągniętych w regulaminowym okresie.

Kto otrzyma nagrodę RÓŻA EKOLOGII 2024, dowiemy się już niebawem, dn. 6 czerwca br. podczas gali finałowej w Pomorski Parku Naukowo-Technologicznym  w Gdyni.


Razem Chronimy Środowisko!

28 maja 2024