NOWE OGŁOSZENIE! Zamówienia Publiczne: Obsługa pięciu punktów PZON na terenie Gdyni

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

BZP: Ogłoszenie nr 2024/BZP 00328538/01 z dnia 2024-05-17

Nazwa zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji:

Obsługa w II półroczu 2024 r. pięciu Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych zlokalizowanych na terenie Gdyni

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na obsłudze pięciu stacjonarnych kontenerowych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, zwanych dalej PZON, w których przyjmowane są odpady  dostarczane przez mieszkańców.

Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych zlokalizowane są na terenie Gdyni w następujących dzielnicach:

  • Cisowa – ul. Chylońska 301 – czas pracy – 10 godz./tydzień,
  • Pogórze Dolne – ul. Żeliwna 3 – czas pracy – 10 godz./tydzień,
  • Karwiny – ul. Nałkowskiej 20 –czas pracy – 10 godz./tydzień,
  • Orłowo – ul. Kasztanowa 4A –czas pracy – 12 godz./tydzień,
  • Witomino – ul. Konwaliowa 1 – czas pracy – 20 godz./tydzień.

Oferty należy składać przez stronę prowadzonego postępowania ezamowienia.gov.pl

Termin składania ofert: 29 maja 2024 r. do godziny 9:00

więcej informacji


Razem chronimy środowisko!

17 maja 2024