NOWY ETAP WSPÓŁPRACY Z „EKO DOLINĄ”

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zacieśnił współpracę z zakładem zagospodarowania odpadów „EKO DOLINA” w Łężycach. W dniu 21.09.2020 r. podpisaliśmy umowę, dzięki której system zbiórki dużego (powyżej 20 kg) sprzętu RTV i AGD odbierany przez Związek bezpośrednio od mieszkańców z domów będzie bardziej efektywny.

Gromadzone sprzęty, dzięki zawiązanej współpracy z „EKO DOLINĄ”, będą dużymi partiami transportowane do zakładu przetwarzania, co przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne i środowiskowe.

Przewodniczący Zarządu KZG Tadeusz Wiśniewski i Prezes EKO DOLINA Izabela Erecińska
Przewodniczący Zarządu Tadeusz Wiśniewski i Prezes EKO DOLINA Izabela Erecińska
28 września 2020