Nowy przetarg na unieszkodliwianie lub odzysk odpadów niebezpiecznych

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

z siedzibą w Gdyni ogłosił przetarg na

Unieszkodliwianie lub odzysk odpadów niebezpiecznych

pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej.

 

Przedmiotem zamówienia jest unieszkodliwianie lub odzysk w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych oraz z obiektów użyteczności publicznej. Zbiórkę takich odpadów Związek realizuje zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie ośmiu gmin wchodzących w jego skład tj. Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo, Kosakowo, Wejherowo, Szemud zamieszkanych przez ok. 470 tys. osób.

 

Zaszyfrowane oferty należy składać przez stronę prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/

Termin składania ofert upływa 21 grudnia 2022 r. o godzinie 1000

więcej informacji

Razem chronimy środowisko!

12 grudnia 2022