Jednolity tekst statutu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Zgodnie z obwieszczeniem NR 1/2019 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 4 lutego 2019 roku, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, pozycja 1045, ogłoszonym 4 marca 2019 roku, opublikowano jednolity tekst statutu Związku. Statut dostępny jest TUTAJ.

6 marca 2019