Ocena obszarowa jakości wody dla Gdyni za 2016 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Gdyni zgodnie z § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1898) dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla miasta Gdyni za 2016 r. Poniżej zamieszczamy skan oceny obszarowej z dnia 6 marca br.

Skan oceny obszarowej dla Gminy Gdynia za 2016 r.

20 marca 2017