OCHRONA POWIETRZA – relacja ze spotkania z przedstawicielami wydziałów ochrony środowiska i straży miejskich

W ostatnim czasie szeroko omawiane są zagadnienia związane z czystością i jakością powietrza. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację dnia 19 marca br. w siedzibie Związku odbyło się spotkanie z przedstawicielami wydziałów ochrony środowiska i straży miejskich z terenu działania Związku. Wymiana doświadczeń i działań podejmowanych przez gminy na rzecz ochrony powietrza pozwoli podjąć wspólne działania na rzecz informacji i edukacji mieszkańców ośmiu gmin związkowych. Było to pierwsze z cyklu planowanych spotkań.

21 marca 2018