OK compost, czyli dlaczego warto wybierać produkty kompostowalne

W krajach Unii Europejskiej kompostowanie jest popularną praktyką, w Polsce także jest coraz częstsze. Kompostowanie to organiczny, najprostszy recykling – tlenowa degradacja odpadów, której produktem jest kompost. Kompostowanie to proces bardzo pomocny w gospodarowaniu odpadami, szczególnie w zakresie redukcji ilości odpadów trafiających na składowiska i związaną z tym emisją metanu. Produkcja kompostu jest też okazją do dostarczenia materiału, który może być używany jako składnik podłoży hodowlanych (ziemia doniczkowa, szklarnie, uprawy kontenerowe), nawóz organiczny lub ulepszacz gleby.

Jeżeli masz przydomowy ogródek lub działkę, możesz bezpośrednio włączyć się w procesy recyklingu poprzez indywidualne kompostowanie. Wiele cennych informacji jak to robić można znaleźć w zasobach Internetu, lokalnych bibliotekach czy też w rozmowach sąsiedzkich z doświadczonymi w tym zakresie osobami.

Jeżeli nie mamy możliwości kompostowania, naszym ważnym zadaniem jest właściwe segregowanie odpadów w ramach obowiązującego systemu gospodarki odpadami. Co istotne, zwracajmy uwagę, w jaki sposób pozbywamy się bioodpadów z domu. Odpady z naszej kuchni (głównie pochodzenia roślinnego*) powinniśmy wyrzucać bez  dodatkowych opakowań do brązowego pojemnika na bioodpady. Jeżeli chcemy używać małych worków, to niech będą papierowe albo z tworzyw kompostowalnych. Do zbiórki odpadów organicznych nie powinno się stosować worków foliowych z tworzyw sztucznych ani z dodatkami przyśpieszającymi rozkład folii. Takie torby nie podlegają pełnej biodegradacji, czyli rozpadowi na związki proste (gazy czy substancje organiczne), tylko rozpadają się na drobne kawałki lub zamieniają w mikroplastik w ciągu około 24 miesięcy. W związku z tym nie nadają się do kompostowania i należy umieszczać je w żółtym pojemniku na tworzywa sztuczne.

Znaki produkt kompostowalny oraz znak zgodności OK compost.Zwracajmy uwagę na oznaczenia, które znajdują się na woreczkach na bioodpady. Przykłady takich symboli zamieszczono obok. Jeśli znajdziemy takie symbole na opakowaniu, dostajemy informację o tym, że:

• przynajmniej 90% opakowania ulega degradacji w ciągu od 6 do 12 miesięcy kompostowania,
• poziom zawartości metali ciężkich nie przekracza ustalonego limitu,
• w uzyskanym podczas testów kompoście nie było widocznych pozostałości opakowania,
• opakowanie nie ma negatywnego wpływu na sam proces kompostowania ani jakość wytworzonego kompostu.

Certyfikaty kompostowalności produktu są coraz częściej stosowane, zwłaszcza na tych produktach, które nie są oczywistymi przyszłymi wsadami kompostownika. Są wygodnym i jasnym oznaczeniem, które mówi: to tworzywo nadaje się do kompostowania. Jeśli używamy kompostowalnych toreb na bioodpady, możemy je wrzucać do kompostownika lub pojemnika na bioodpady w całości.

*Szczegółowe informacje co należy wrzucać do pojemnika na bioodpady znajdują się na stronie urzędu gminy lub www.kzg.pl.

 

RAZEM CHRONIMY ŚRODOWISKO!

8 stycznia 2020