Opłaty za odprowadzanie wód – spotkanie z przedstawicielami PGW Wody Polskie

Z inicjatywy Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w dniu 14 listopada br.  w siedzibie Związku odbyło się spotkanie seminaryjne poświęcone tematyce opłat za usługi wodne.

Celem spotkania było omówienie prawidłowego stosowania przepisów regulujących zagadnienia odprowadzania wód opadowych oraz ustalanie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji. Przybliżone zostały również ogólne zapisy prawne w tym zakresie.

W spotkaniu udział wzięli:

  • PGW Wody Polskie RZGW w Gdańsku, w tym pan Andrzej Winiarski – Z-ca Dyrektora ds. Usług Wodnych,
  • Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, w tym pan Andrzej Ryński – Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury,
  • przedstawiciele urzędów miast/gmin i przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych działających na obszarze Związku.

Podczas dyskusji przedstawiciele gmin mogli konsultować z ekspertami z PGW Wody Polskie RZGW w Gdańsku wątpliwości związane  m.in. z ustalaniem opłat z tytułu zmniejszonej retencji naturalnej. Dodatkowo p. Andrzej Ryński w trakcie swojej prezentacji podzielił się doświadczeniami miasta Gdyni w zakresie sposobów na zagospodarowanie wód deszczowych w mieście (rozwój małej i dużej retencji, montaż deszczomierzyhttps://www.zdiz.gdynia.pl/co-wiesz-o-gdynskich-deszczomierzach/ ). Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność na spotkaniu.

19 listopada 2019