Otwarcie ofert i wyniki 2/ZP/2020

W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono informację o złożonych ofertach oraz o wynikach przetargu nieograniczonego nr 2/ZP/2020 na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej: Biuletyn Informacji Publicznej – 2/ZP/2020

10 lutego 2020