Otwarcie ofert i wyniki 3/ZP/2020

W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono informację  o wynikach przetargu nieograniczonego nr 3/ZP/2020 na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej: Biuletyn Informacji Publicznej – 3/ZP/2020 (pobierz)

28 kwietnia 2020