UWAGA! Zawieszenie działalności Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przy ul. Konwaliowej 1 w Gdyni

Informujemy, że Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) znajdujący się przy ul. Konwaliowej 1 w Gdyni – Witomino do 19.09.2020 r. zawiesza przyjmowanie odpadów takich jak resztki farb, zużyte oleje, baterie, przeterminowane leki, żarówki energooszczędne oraz świetlówki. Jest to spowodowane trwającymi robotami budowlanymi prowadzonymi przez OPEC, które uniemożliwiają dojście do kontenera magazynowego pełniącego funkcję PZON. Jednocześnie informujemy, […]

29 lipca 2020

WODA – JAK O NIĄ DBAĆ? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi infografikami!

Wychodząc naprzeciw potrzebom gmin i mieszkańców, przygotowaliśmy dla Państwa graficzny skrót informacji, które pomogą nam ograniczyć zużycie wody w naszym codziennym funkcjonowaniu. Zachęcamy do pobierania oraz korzystania z poniższych infografik (aby otworzyć grafikę należy kliknąć w miniaturkę). Jednocześnie informujemy, że udostępniane przez nas materiały przeznaczony jest do użytku niekomercyjnego. W przypadku korzystania z poniższego materiału […]

22 lipca 2020

Konkurs „Mała nakrętka – duży problem” rozstrzygnięty!

Z przyjemnością informujemy o rozstrzygnięciu XVII edycji konkursu „Mała nakrętka – duży problem”. Angażując się do udziału w konkursie – symbolicznie zbierając plastikowe nakrętki w szkole i przedszkolu –  dzieci oraz uczniowie uczą się prawidłowej segregacji odpadów od najmłodszych lat. Szkoły i przedszkola z każdym kolejnym rokiem coraz chętniej włączają się w działania edukacyjne mające na celu wzrost […]

25 maja 2020

Odpady kuchenne – co zrobić z resztkami żywności?

System gospodarki odpadami komunalnymi został rozszerzony o obowiązek segregacji odpadów BIO. Praktycznym aspektem tej zmiany jest lepsza segregacja odpadów i większe możliwości dalszego przetwarzania i odzysku odpadów. Jakie są zasady postępowania z bioodpadami, jakie niesie to dla nas korzyści, jak nie marnować żywności przeczytasz w dalszej części tekstu. Wspólny System Segregacji Odpadów obowiązuje na terenie […]

18 maja 2020

Konkurs „Ekspert EE. czyli w trosce o środowisko” rozstrzygnięty!

Konkurs „Ekspert EE. czyli w trosce o środowisko” został zakończony. W roku szkolnym 2019/2020 już po raz 10. szkoły i przedszkola organizowały akcje informacyjno-edukacyjne dot. właściwego postępowania z elektroodpadami. Finałem były jednodniowe zbiórki zużytego sprzętu EE. Mimo trudnej sytuacji spowodowanej stanem epidemiologicznym wywołanym COVID-19 w okresie od 27.01. do 29.04. br. udało się przeprowadzić wspólnie ze spółką […]

14 maja 2020

Otwarcie ofert i wyniki 3/ZP/2020

W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono informację  o wynikach przetargu nieograniczonego nr 3/ZP/2020 na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej: Biuletyn Informacji Publicznej – 3/ZP/2020 (pobierz)

28 kwietnia 2020

Czy grozi nam susza?

Od lat nie mieliśmy sytuacji, w której zima była tak ciepła i z tak małą ilością opadów. Jeśli po wiośnie utrzyma się niski poziom opadów, Polskę dotknie najsilniejsza od 50 lat susza. Również ze  względu na zmianę charakteru opadów (deszcze nawalne), woda opadowa szybko odpływa do rzek i nie wsiąka w wystarczającym stopniu w glebę. W miesiącach zimowych […]

23 kwietnia 2020

UWAGA NAUCZYCIELE! Dostępny jest najnowszy katalog nagród w konkursie zbiórki baterii dla placówek oświatowych.

Nagrody można zamawiać do 30 kwietnia 2020 r., podając nazwę zamawianej pozycji oraz dane adresowe placówki: telefonicznie: 58 624-66-11 mailowo: dgo@kzg.pl Nagrody będą dystrybuowane w maju tego roku. Informacje o ilości zebranych punktów przez placówkę można uzyskać pod powyższymi danymi teleadresowymi.              KATALOGI NAGRÓD: Książki – przedszkola i podstawówki Książki – […]

21 kwietnia 2020

UWAGA! Zmiany w organizacji EDUKACJI EKOLOGICZNEJ w roku szkolnym 2019/2020

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIAN W ORGANIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZKU W RAMACH OFERTY EDUKACYJNEJ DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020   W czasie ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym oraz potrzebą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 informujemy o następujących zmianach oferty edukacyjnej Związku dla placówek oświatowych zaplanowanych do realizacji w roku szkolnym 2019/2020. Projekt edukacyjny „Lider Lokalnej […]

16 kwietnia 2020

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (3/ZP/2020)

o wartości zamówienia powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty równowartości 214 000 euro BZP: Ogłoszenie nr 531532-N-2020 z dnia 2020-04-15. ZAMAWIAJĄCY: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ul. Konwaliowa 1, 81–651 Gdynia tel/fax: 58 624 66 11, 58 624 45 99 e-mail: sekretariat@kzg.pl adres strony internetowej: www.kzg.pl Ogłasza przetarg nieograniczony na: Unieszkodliwianie odpadów […]

15 kwietnia 2020

Rozstrzygnięcie XII edycji konkursu fotograficznego pt. „Na leśnym szlaku”

30 marca rozstrzygnęliśmy XII edycję konkursu fotograficznego realizowanego w roku szkolnym 2019/2020 pod hasłem „Na leśnym szlaku”. Partnerem konkursu jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, Oddział Zespołu w Gdańsku – Trójmiejski Park Krajobrazowy, który przekazał książki dla laureatów. Celem konkursu było kształtowanie postawy szacunku do przyrody i odpowiedzialności za jej stan oraz wzbudzenie zainteresowania młodzieży bogactwem świata […]

3 kwietnia 2020

Relacja ze spotkania z koordynatorami projektu „Lider Lokalnej Ekologii”

4 marca br. w siedzibie Związku odbyło się spotkanie dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów XI edycji projektu „Lider Lokalnej Ekologii”. W bieżącym roku szkolnym  placówki oświatowe realizują działania pod hasłem „Toaleta to nie śmietnik”. Projekt uwzględnia problem wrzucania odpadów do sieci kanalizacyjnej oraz właściwe zasady postępowania z odpadami komunalnymi (ulotka). Podczas spotkania koordynatorzy wymieniali się dotychczasowymi doświadczeniami […]

23 marca 2020

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Małe dzieci nie chcą śmieci” XXII edycja

Komunalny Związek Gmin z przyjemnością informuje, że konkurs plastyczny „Małe dzieci nie chcą śmieci” realizowany w roku szkolnym 2019/2020 został rozstrzygnięty. Inspiracją do powstania wielu przepięknych prac plastycznych była treść bajki opracowanej na zlecenie KZG w ramach serii „Wielka Podróż Sebka i Zuzi” pt. „Góra żywiołów” (link). Prace miały przedstawiać wyobrażenie krainy Odpadocji (brudne i […]

23 marca 2020

Warsztaty terenowe powracają po przerwie zimowej !!!

Sezon wiosenny sprzyja poznawaniu otaczającej nas przyrody. Jest ona narażona ze strony człowieka na działania, których skutki są coraz bardziej zauważalne i groźne dla środowiska. Często w sposób lekceważący podchodzimy do problemu np. segregacji odpadów czy racjonalnego użytkowania wody, a to nasze codziennie wybory i działania mniej lub bardziej wpływają na klimat naszego globu. Uświadomienie […]

26 lutego 2020

Zaproszenie – Drodzy szkolni/przedszkolni koordynatorzy projektu „Lider Lokalnej Ekologii”

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” serdecznie zaprasza koordynatorów XI edycji projektu „Lider Lokalnej Ekologii” do udziału w spotkaniu, które odbędzie się dn. 04.03.2020r. (środa) w godz. 14:00 – 15:30 w siedzibie Związku (Gdynia, ul. Konwaliowa 1). W ramach tegorocznej XI edycji projektu placówki oświatowe prowadzą szereg przedsięwzięć pod hasłem „Toaleta to nie śmietnik”. Dlatego też […]

25 lutego 2020

Otwarcie ofert i wyniki 2/ZP/2020

W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono informację o złożonych ofertach oraz o wynikach przetargu nieograniczonego nr 2/ZP/2020 na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i z obiektów użyteczności publicznej: Biuletyn Informacji Publicznej – 2/ZP/2020

10 lutego 2020

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ (2/ZP/2020)

Uwaga! Zamawiający informuje Wykonawców zainteresowanych przetargiem nieograniczonym na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, że przychylając się do wniosków zawartych w piśmie Oferenta wprowadza zmianę zapisów w SIWZ oraz przesuwa termin składania ofert na dzień 31.01.2020 r. godz. 1100. Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ dostępne są na stronie BIP: https://ssdip.bip.gov.pl/admin/publiccontracts/view/23403 Ogłoszenie nr 540015994-N-2020 z dnia 28 stycznia 2020r.: http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/62feb493-478e-435c-9c29-b13f7c4db4f7

27 stycznia 2020

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (2/ZP/2020)

o wartości zamówienia powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty równowartości 214 000 euro Ogłoszenie nr 504604-N-2020 z dnia 2020-01-21. ZAMAWIAJĄCY: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ul. Konwaliowa 1, 81–651 Gdynia tel/fax: 58 624 66 11, 58 624 45 99 e-mail: sekretariat@kzg.pl adres strony internetowej: www.kzg.pl Ogłasza przetarg nieograniczony na: Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw […]

21 stycznia 2020

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (1/ZP/2020)

Gdynia.20.01.2020 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dla zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 o wartości zamówienia powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty równowartości 221 000 euro Ogłoszenie w BZP nr 550003769-N-2020 z dnia 9.01.2020 r. ZAMAWIAJĄCY: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ul. Konwaliowa 1, 81–651 Gdynia tel/fax: 58 624 […]

21 stycznia 2020


OK compost, czyli dlaczego warto wybierać produkty kompostowalne

W krajach Unii Europejskiej kompostowanie jest popularną praktyką, w Polsce także jest coraz częstsze. Kompostowanie to organiczny, najprostszy recykling – tlenowa degradacja odpadów, której produktem jest kompost. Kompostowanie to proces bardzo pomocny w gospodarowaniu odpadami, szczególnie w zakresie redukcji ilości odpadów trafiających na składowiska i związaną z tym emisją metanu. Produkcja kompostu jest też okazją […]

8 stycznia 2020

Zbieramy elektroodpady – harmonogram konkursu „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” – edycja X, rok szkolny 2019/2020

KZG „Dolina Redy i Chylonki” oraz Sp. EKO DOLINA z przyjemnością informują, iż z końcem stycznia rozpoczyna się kolejna edycja konkursu pn. „Ekspert E.E czyli w trosce o środowisko”. Chęć udziału w 10. jubileuszowej edycji zgłosiło 39 placówek oświatowych ze wszystkich 8 gmin Związku. W dziale „Edukacja” znajduje się szczegółowy regulamin konkursu  oraz formularze niezbędne […]

2 stycznia 2020

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego (2/ZP/2019)

Gdynia.30.12.2019 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty równowartości 221 000 euro Ogłoszenie nr 636608-N-2019 z dnia 2019-12-16. ZAMAWIAJĄCY: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ul. Konwaliowa 1, 81–651 Gdynia tel/fax: 58 624 66 11, 58 624 45 99 e-mail: sekretariat@kzg.pl adres strony internetowej: www.kzg.pl Unieważnia się przetarg nieograniczony […]

2 stycznia 2020

Uwaga! PZON-y w Gdyni

Informujemy, że w wigilię Bożego Narodzenia – 24.12.2019 r. Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) znajdujące się przy ul. Kasztanowej 4 A, Żeliwnej 3 oraz przy ul. Nałkowskiej 20 w Gdyni nie będą czynne.  

19 grudnia 2019


Ważne! Odbiór sprzętu AGD i RTV

UWAGA! Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, że z powodu ogromnej ilości składanych w ostatnim czasie zgłoszeń przez mieszkańców odbioru z mieszkań dużego (powyżej 20 kg) zużytego sprzętu RTV i AGD, dotychczas przyjęte zgłoszenia będą zrealizowane dopiero w styczniu. Prosimy również o składanie nowych zgłoszeń po Nowym Roku. Przepraszamy za utrudnienia. Przypominamy, że przy zakupie nowego sprzętu, jego […]

18 grudnia 2019

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (2/ZP/2019)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty równowartości 221 000 euro BZP: Ogłoszenie nr 636608-N-2019 z dnia 2019-12-16. ZAMAWIAJĄCY: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ul. Konwaliowa 1, 81–651 Gdynia tel/fax: 58 624 66 11, 58 624 45 99 e-mail: sekretariat@kzg.pl adres strony internetowej: www.kzg.pl Ogłasza przetarg […]

17 grudnia 2019

Zapraszamy do udziału w „Konkursie wiedzy ekologicznej”

Miło nam poinformować, że w ofercie edukacyjnej Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ponownie pojawi się „Konkurs wiedzy ekologicznej” organizowany we współpracy z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gdyni. Konkurs skierowany jest do szkolnictwa specjalnego oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z obszaru działania Związku. Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości na problemy […]

12 grudnia 2019

„Zmień zachowania na dobre” – czyli jak chronić powietrze?

W ramach cyklu „Zmień zachowania na dobre” 20 i 22 listopada 2019 roku odbyły się dwa spotkania dla dorosłych mieszkańców Związku. Na pierwszym spotkaniu mieliśmy przyjemność gościć w naszej siedzibie słuchaczy z Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a drugie zorganizowano dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Gdyni. Tematem przewodnim spotkania była szeroko pojęta ochrona powietrza. W trakcie […]

2 grudnia 2019

Uwaga! 30 listopada dniem pracy Związku!

Szanowni mieszkańcy! Informujemy, że w sobotę, 30 listopada 2019 roku biuro Związku będzie czynne. W tym dniu odpracowujemy piątek 27 grudnia 2019 roku, który będzie dniem wolnym.

27 listopada 2019

Opłaty za odprowadzanie wód – spotkanie z przedstawicielami PGW Wody Polskie

Z inicjatywy Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w dniu 14 listopada br.  w siedzibie Związku odbyło się spotkanie seminaryjne poświęcone tematyce opłat za usługi wodne. Celem spotkania było omówienie prawidłowego stosowania przepisów regulujących zagadnienia odprowadzania wód opadowych oraz ustalanie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji. Przybliżone zostały również ogólne zapisy prawne w tym zakresie. W spotkaniu udział […]

19 listopada 2019


Razem chronimy środowisko – słuchowiska radiowe pt. „Ochrona powietrza” oraz „Retencja wód”

W ramach działań informacyjno-edukacyjnych dot. ochrony powietrza oraz łagodzenia zmian klimatu Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” razem z Radiem Plus (oddział Gdańsk) zaprasza do wysłuchania słuchowisk pt. „Ochrona powietrza” oraz „Retencja wód”. Audycje zostały dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i są emitowane na antenie radiowej w terminie 12-18 […]

14 listopada 2019

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KUCHENNYCH

Już niedługo zostanie rozszerzony system segregowania odpadów. Do zbieranych selektywnie takich grup jak: metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier, odpady zielone (tj. liście, trawa, gałęzie) dołączą odpady kuchenne. Będą one trafiać do brązowych pojemników. W Gminie Kosakowo system ten funkcjonuje już od początku 2019 roku, w pozostałych gminach należących do Komunalnego Związku Gmin rozszerzenie systemu […]

6 listopada 2019

Rok szkolny 2019/2020 oficjalnie rozpoczęty!!!

Pragniemy wszystkim dyrektorom oraz szkolnym i przedszkolnym koordynatorom edukacji ekologicznej współpracującym z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” serdecznie podziękować za tak liczne przybycie na spotkanie inaugurujące rok szkolny 2019/2020, które odbyło się 22 października br. w siedzibie Związku. Jest to dla nas duże wyróżnienie, że co roku z naszej oferty korzysta szerokie grono […]

31 października 2019

Listopadowe warsztaty ekologiczne dla szkół

W kolejnym miesiącu pięknej jesieni, Komunalny Związek Gmin we współpracy ze spółkami komunalnymi EKO DOLINA, OPEC i PEWIK Gdynia zaprasza placówki oświatowe do udziału w warsztatach terenowych. Poniżej prezentujemy wykaz placówek, które będą brały udział w zajęciach w listopadzie 2019 r. Dodatkowo informujemy, że mamy jeszcze 2 wolne terminy (grudzień 2019) na warsztaty pn. „Ujmowanie […]

30 października 2019

„Zmień zachowania na dobre” – czyli skąd się bierze woda w kranie?

W ramach projektu pn. Zmień zachowania na dobre, którego celem jest aktywizacja dorosłej społeczności lokalnej do działań na rzecz poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dnia 11 października br. odbyło się spotkanie dla podopiecznych Centrum im. Św. Siostry Faustyny w Rumi. Zajęcia odbyły się podczas Dni Otwartych na terenie Stacji Ujmowania Wody „Reda” w Redzie – […]

24 października 2019

Targi POL ECO SYSTEM – Poznań 11.10.2019

Nauczyciele współpracujący z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” uczestniczyli  w dniu 11 października br. w Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. Było to szczególne wyróżnienie dla szkolnych i przedszkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej, którzy zrealizowali największą ilość działań na terenie swojej placówki w ramach prowadzonej przez Związek oferty edukacyjnej w roku szkolnym 2018/2019. Targi […]

22 października 2019

Zaproszenie na spotkanie inaugurujące rok szkolny 2019/2020

Drodzy Szkolni/przedszkolni koordynatorzy edukacji ekologicznej… Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” serdecznie zaprasza na spotkanie inaugurujące nowy rok szkolny 2019/2020, które odbędzie się dnia 22.10.2019r (wtorek). o godzinie 15:00 w siedzibie Związku (Gdynia – Witomino, ul. Konwaliowa 1). Podczas spotkania wręczymy szczególne wyróżnienia dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej, którzy aktywnie uczestniczyli w III edycji […]

14 października 2019

Razem chronimy środowisko

Mieszkańcy Związku są coraz bardziej świadomi konieczności podejmowanych działań na rzecz ochrony środowiska. Doskonale radzą sobie np. z segregacją odpadów dzieląc je na takie frakcje jak tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier, odpady niebezpieczne. Niedługo zaczniemy zbierać selektywnie odpady kuchenne, które mogą stanowić nawet do 30% zawartości naszych domowych koszy. Właściwe zagospodarowanie odpadów, w tym bioodpadów, […]

14 października 2019

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Zarząd oraz wszyscy pracownicy Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” składają serdeczne życzenia: ciągłego zapału, cierpliwości, wytrwałości w pracy i radości z jej wykonywania, jak również siły w propagowaniu zasad troski o dobro wspólne, jakim jest naturalne środowisko. Życzymy sukcesów i zadowolenia z indywidualnej pracy oraz tej zespołowej, a […]

14 października 2019

UWAGA!!! Terenowe warsztaty ekologiczne powracają po przerwie wakacyjnej!!!

Pierwszy dzień kalendarzowej jesieni za nami, zatem powracamy z realizacją terenowych warsztatów ekologicznych skierowanych do młodzieży z terenu działania Związku. Sezon jesienno – zimowy jest na pewno dobrą okazją do poszerzania wiedzy z zakresu nowoczesnych rozwiązań grzewczych. W trakcie warsztatów poruszane będą również zagadnienia dotyczące zasad oczyszczania ścieków oraz racjonalnego korzystania z zasobów wodnych. Nie zabraknie również […]

25 września 2019

Przeniesienie Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych na Karwinach w Gdyni

Uwaga! Z dniem 24 września 2019 roku rozpoczęliśmy prace związane z przeniesieniem Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych z ul. Brzechwy 7 na ulicę Nałkowskiej 20 (przy stacji OPEC). O dokładnym terminie otwarcia PZON w nowej lokalizacji poinformujemy Państwa w osobnym komunikacie. Powodem przeniesienia w.w. punktu jest umożliwienie jego rozbudowy o dodatkowy kontener na niewielki gabarytowo (do […]

23 września 2019

Zmiana godzin otwarcia PZON Kasztanowa 4a

Uprzejmie informujemy, że od 1 października zmianie ulegną godziny otwarcia Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przy ul. Kasztanowej 4a. Nowe godziny otwarcia to poniedziałki 12:00-15:00, wtorki 11:00-14:00 oraz piątki 11:00-15:00.

17 września 2019

Mamy to!!! Oferta działań edukacyjnych KZG w nowym wydaniu ?

Szanowni Państwo… dyrektorzy, szkolni/przedszkolni koordynatorzy działań edukacji ekologicznej, kochane dzieci i szanowna młodzieży… Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z przyjemnością przekazuje na Państwa ręce nowe wydanie oferty edukacyjnej pt. „Projekty aktywnej ekologii dla placówek oświatowych z terenu działania Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na rok szkolny 2019/2020”. Wydawnictwo w nowej, odświeżonej […]

29 sierpnia 2019

Odpady kuchenne – co warto wiedzieć

Segregacja odpadów przyjęła się u nas na dobre. Chyba każdy ma już świadomość, że sortowanie śmieci jest bardzo istotne z punktu widzenia ekologii. Jednak należy wracać o tego tematu, ponieważ ciągle pojawiają się zmiany w przepisach dotyczących segregacji. O ile nie ma problemu z wrzucaniem szklanych, plastikowych oraz tekturowych opakowań i papieru do właściwych pojemników, o […]

20 sierpnia 2019


Uchwała Rady Miasta Gdyni w sprawie aktualizacji Aglomeracji Gdynia

W dniu 26 czerwca odbyła się sesja Rady Miasta Gdyni podczas której podjęto Uchwałę Nr X/283/19 z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr 842/XXXVIII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 marca 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gdynia i wyznaczenia aglomeracji Gdynia. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia […]

8 lipca 2019

UWAGA!!! Zmiana godzin otwarcia PZON Konwaliowa w Gdyni

W związku ze zmianą od 1 lipca 2019r. organizacji ochrony obiektu OPEC przy ul. Konwaliowej 1, na terenie którego mieści się Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych nastąpi zmiana godzin jego otwarcia. Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 14 – 18. Mamy nadzieję, że zmiana godzin otwarcia punktu nie będzie dla Państwa utrudnieniem i […]

26 czerwca 2019

Wspieramy lokalne samorządy w edukacji ekologicznej

W minionym tygodniu pracownicy Związku brali udział w dwóch lokalnych wydarzeniach z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Była to akcja „Czysta Rumia”, gdzie 8. czerwca wspólnie z Urzędem Miasta edukowaliśmy nt. potrzeby dbania o środowisko. Na stoisku informacyjnym mówiliśmy m.in. o sposobach postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej […]

19 czerwca 2019

Wystawa laureatów konkursów KZG w gdyńskim InfoBoxie

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Urząd Miasta Gdyni  zapraszają do Gdynia InfoBox na wyjątkową wystawę. Autorami prac są laureaci konkursu plastycznego i fotograficznego realizowanego w roku szkolnym 2018/2019 we współpracy ze Związkiem. Przedszkolaki oraz dzieci z klasy I-III szkół podstawowych przedstawiały, edukowały, ostrzegały jakie zagrożenia dla środowiska mogą wynikać ze spalania odpadów […]

19 czerwca 2019

21 lat edukacji ekologicznej KZG !!

Już po raz 21 Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” podsumował działania z zakresu edukacji ekologicznej !!! Uroczysta gala podsumowania działań odbyła się 12 czerwca 2019r w Teatrze Miejskim w Gdyni, na którą licznie przybyli: włodarze gmin członkowskich, przedstawiciele WFOŚiGW w Gdańsku, spółek komunalnych, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku, dyrektorzy, szkolni/przedszkolni […]

13 czerwca 2019

Aktualizacja obszaru, wielkości i granic planu aglomeracji Gdynia

Optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów wód oraz ich ochrona i poprawa jakości jest podstawowym celem gospodarki wodnej w Polsce. Osiągnięciu dobrego stanu wód służy szereg działań, w tym planowanie i wykorzystywanie istniejącej sieci kanalizacyjnej,  oczyszczanie i odprowadzanie ścieków. W tym celu wyznacza się aglomeracje, które w naszym przypadku stanowią teren, z której ścieki komunalne są zbierane […]

13 czerwca 2019

Rozstrzygnięcie XVI edycji konkursu „Mała nakrętka – duży problem”

Komunalny Związek Gmin z przyjemnością informuje o rozstrzygnięciu konkursu „Mała nakrętka duży problem”. W roku szkolnym 2018/2019 w konkursie udział wzięło ok. 17 tys. dzieci i młodzieży ze wszystkich poziomów nauczania z 47 placówek oświatowych, angażując do działań jednocześnie środowiska szkolne/przedszkolne oraz społeczność lokalną z terenu działalności Związku. W bieżącym roku  udało się zebrać więcej plastikowych […]

24 maja 2019

Projekt „Lider Lokalnej Ekologii 2018/2019”

W bieżącym roku szkolnym Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przeprowadził jubileuszową X edycję projektu edukacyjnego pn. „Lider Lokalnej Ekologii”. W ramach projektu placówki oświatowe prowadziły szereg przedsięwzięć pod hasłem „Robię porządek z odpadami”. Mając do dyspozycji bogaty wachlarz materiałów dydaktycznych udostępnionych przez Związek, a także współpracując ze specjalistami, koordynatorzy (nauczyciele) rozwijali wrażliwość ekologiczną dzieci, […]

17 maja 2019

Rozstrzygnięcie IX edycji konkursu „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”

Komunalny Związek Gmin z przyjemnością informuje, że konkurs „Ekspert EE. czyli w trosce o środowisko”, prowadzony we współpracy ze spółką EKO DOLINA dobiegł końca. Konkurs ten polegał na zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Tegoroczna edycja cieszyła się ogromną popularnością, bowiem w roku szkolnym 2018/2019 w konkursie udział wzięło ok. 12,5 tys. dzieci i młodzieży […]

17 maja 2019

Terenowe warsztaty ekologiczne w maju 2019

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”  zgodnie z ofertą programową kontynuuje cykliczne terenowe warsztaty skierowane dla uczniów szkół z terenu Związku. Jest to doskonała okazja do poszerzania wiedzy z zakresu nowoczesnych rozwiązań grzewczych, zapoznania się z zasadami oczyszczania ścieków oraz racjonalnego korzystania z zasobów wodnych czy poznania istoty poprawnej gospodarki odpadami. W załączeniu wykaz […]

13 maja 2019

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pt. #obserwujęprzyrodę

Z przyjemnością informujemy, że konkurs fotograficzny pt. #obserwujęprzyrodę został rozstrzygnięty. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Otrzymaliśmy łącznie 205 prac z 24 placówek oświatowych. Nadesłane fotografie miały przedstawiać piękno otaczającej nas przyrody, która znajduje się w miejscu naszego zamieszkania z uwzględnieniem wód, lasów, ukształtowania terenu czy życia zwierząt na łonie natury. Po burzliwych obradach komisja przyznała […]

10 maja 2019

Dni otwarte Grupowej Oczyszczalni Ścieków „DĘBOGÓRZE”

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Sp. PEWIK GDYNIA zapraszają na dni otwarte Grupowej Oczyszczalni Ścieków „DĘBOGÓRZE”. W trakcie wydarzenia będzie można dowiedzieć się jak działa i jak zbudowana jest oczyszczalnia oraz dokąd trafiają nasze ścieki. Pracownicy Spółki opowiedzą dlaczego musimy oczyszczać ścieki i jak wspólnie możemy chronić środowisko naturalne, w tym jak […]

7 maja 2019

Niespodzianka dla naszych najmłodszych milusińskich

Z myślą o dzieciach wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego – szukając interesujących metod prowadzenia edukacji ekologicznej – Związek przystąpił do realizacji nowego projektu. Pracujemy obecnie nad nowym wydawnictwem, w którym będziemy mówić o ekologii, ochronie przyrody i nie tylko. Nie zdradzamy jeszcze szczegółów, ale możemy przedstawić głównych bohaterów: Zuzę i jej niesfornego brata. Jeżeli jesteście […]

4 kwietnia 2019

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Małe dzieci nie chcą śmieci” XXI edycja

Z przyjemnością informujemy o rozstrzygnięciu konkursu plastycznego „Małe dzieci nie chcą śmieci”. Tematem tegorocznej XXI edycji było hasło „W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje”. Prace miały przedstawiać m. in. zagrożenia wynikające ze spalania śmieci w domowych piecach, a także jaki ma to wpływ i konsekwencje na otaczającą nas przyrodę i nasze zdrowie. Dodatkowo […]

4 kwietnia 2019

Terenowe warsztaty ekologiczne dla szkół

Wiosenna pogoda sprzyja poznawaniu przyrody w terenie i ciekawych miejsc poza szkołą. Związek kontynuując swoje działania zaprasza w kwietniu 10 grup młodzieży szkolnej na terenowe warsztaty ekologiczne.  Szczegółowy wykaz zakwalifikowanych placówek dostępny jest TUTAJ. Zajęcia prowadzone są we współpracy ze spółkami komunalnymi Eko Dolina, OPEC Gdynia i PEWIK Gdynia. Szkoły zainteresowane udziałem w naszych warsztatach […]

29 marca 2019

Konkurs Wiedzy Ekologicznej rozstrzygnięty!! „Zmieniamy zachowania na dobre” tak brzmiał temat tegorocznego Konkursu Wiedzy Ekologicznej.

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 2 z Gdyni już po raz XIII wspólnie podjęli się realizacji tego wielozadaniowego konkursu, który skierowany jest do uczniów szkolnictwa specjalnego tj. szkół podstawowych (kl. VII-VIII), oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych. W konkursie wzięło udział 6 zespołów ze szkół podstawowych: SP nr […]

25 marca 2019

Światowy Dzień Wody

Za nami pierwszy dzień wiosny, a zaraz po nim Światowy Dzień Wody. To święto – obchodzone corocznie 22 marca  – zostało ustanowione przez ONZ. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować i chronić. […]

22 marca 2019

Zyskaliśmy nowego partnera do swoich działań z zakresu edukacji ekologicznej. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku patronem programu „Szkoła/przedszkole dla środowiska”

Szkoła/ przedszkole dla środowiska pod Patronatem CEN w Gdańsku !!!   Miło jest nam poinformować, iż Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”  po raz kolejny zyskał nowego partnera do swych działań z zakresu edukacji ekologicznej. Do wspólnej realizacji programu „Szkoła/ przedszkole dla środowiska” edycja III cz.2 przyłączyło się Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku !!! […]

22 marca 2019

Jednolity tekst statutu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Zgodnie z obwieszczeniem NR 1/2019 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 4 lutego 2019 roku, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, pozycja 1045, ogłoszonym 4 marca 2019 roku, opublikowano jednolity tekst statutu Związku. Statut dostępny jest TUTAJ.

6 marca 2019

Placówki oświatowe biorą udział w warsztatach terenowych realizowanych przez KZG

Komunalny Związek Gmin zgodnie ze swoją ofertą programową prowadzi cykliczne warsztaty terenowe dla uczniów szkół z terenu Związku. To doskonała lekcja przyrody, w trakcie której młodzież odwiedza regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych, oczyszczalnię ścieków, stację ujmowania wody albo elektrociepłownię. Wizyty na obiektach stanowią punkt wyjścia do rozmów np. o systemie gospodarowania odpadami, funkcjonowaniu miejskiej sieci […]

6 marca 2019

Dwa pączki, trzy faworki = menu na tłusty czwartek. A co z zużytym olejem?

Dwa pączki, trzy faworki = menu na tłusty czwartek. Głównie smażone bo w tym dniu nie wypada dietetycznie, kłóci się to wszak z tradycją !! Ale nie samym pączkiem człowiek żyje… A co z zużytym olejem?   Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Spółka PEWIK GDYNIA przypominają: Nie wylewaj do kanalizacji (toaleta, zlew) […]

27 lutego 2019

Komunalny Związek Gmin oraz Polska Spółka Gazownictwa wspólnie będą chronić powietrze !

Związek ma przyjemność poinformować, iż wraz z początkiem roku zyskał nowego partnera w działaniach na rzecz ochrony środowiska !! Polska Spółka Gazownictwa przez cały 2019 rok wspierać będzie Związek przy realizacji wielozadaniowego projektu pt. „Domowe spalanie śmieci zatruwa, szkodzi i szpeci”, będący kontynuacją dotychczas prowadzonych przez Związek działań z zakresu ochrony powietrza. Wraz z urbanizacją […]

19 lutego 2019

Jest już dostępny harmonogram na warsztaty terenowe na miesiąc luty

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” wraz z początkiem nowego roku kalendarzowego 2019 wznawia cykliczne warsztaty terenowe prowadzone we współpracy ze spółkami Eko Dolina, OPEC GDYNIA oraz PEWIK GDYNIA. W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej harmonogramem na miesiąc luty. Informacje dotyczące kolejnych terminów, będziemy przekazywać sukcesywnie na początku każdego […]

13 lutego 2019

Sprawozdanie z realizacji zadań w 2018r. w ramach KPOŚK

Miasto Gdynia we współpracy z naszym Związkiem przekazało do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej w 2018 r. ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Możemy się pochwalić, ponieważ z obszaru aglomeracji Gdynia* o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 426 160 poziom skanalizowania z uwzględnieniem przemysłu i […]

31 stycznia 2019

Edukacja przyrodnicza w placówkach oświatowych gmin członkowskich Związku

16 stycznia 2019 r. w gdyńskim InfoBoxie odbyło się spotkanie pt. „Edukacja przyrodnicza w nowej podstawie programowej”. W pierwszej części spotkania podziękowano i wręczono certyfikaty uczestnictwa nauczycielom za udział w programie edukacyjnym pn. „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” realizowanym przez Związek w 2018 roku (III edycja, cz. 1). Certyfikaty wręczali Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji oraz Agnieszka […]

17 stycznia 2019


Z Ekologią w Nowy Rok

Wśród wielu postanowień noworocznych warto wziąć po uwagę bardziej ekologiczny styl życia. Co to oznacza? To troska o środowisko w naszych codziennych działaniach. Przejawem tego jest np. segregowanie odpadów, oszczędzanie wody podczas zwykłych czynności, wyłączanie światła, gdy wychodzimy na dłuższą chwilę z pomieszczenia czy nie marnowanie jedzenia. Taki styl życia to obowiązek wszystkich mieszkańców Ziemi, […]

27 grudnia 2018

„Szkoła/Przedszkole dla środowiska” – zaproszenie do udziału w 2019 roku

Po serii wykładów  w roku 2018  z cyklu „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie” – w ramach programu edukacyjnego „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” nadszedł czas na drugą część programu, czyli etap tworzenia przez szkolnych/przedszkolnych koordynatorów narzędzi do przekazywania wiedzy dzieciom i uczniom. Wiedzy z zakresu tworzyw sztucznych, ale także z ochrony powietrza, wód i ziemi. Druga część programu […]

21 grudnia 2018

Zmiany godzin otwarcia PZON-ów w okresie świątecznym

Uwaga mieszkańcy!! W dniach 24 i 31 grudnia 2018 roku Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przy ul. Chylońskiej 301 będzie otwarty w godzinach 9.00-12.00. Punkt przy ulicy Kasztanowej 4A będzie nieczynny 24 grudnia. Pozostałe punkty działają zgodnie z harmonogramem z wyłączeniem dni świątecznych. Za utrudnienia przepraszamy.

19 grudnia 2018

Harmonogram konkursu „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” – edycja IX rok szkolny 2018/2019

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Spółka Eko Dolina z przyjemnością informują, iż wraz z nowym rokiem rozpoczynamy kolejną, IX edycje konkursu „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”. Do konkursu zgłosiło się 39 placówek oświatowych ze wszystkich 8 gmin Związku. Przypominamy, iż w tym roku skróceniu uległ czas postoju samochodu przed szkołą/przedszkolem […]

17 grudnia 2018

Uwaga! Przerwa świąteczna w odbiorach domowych RTV/AGD

Informujemy, że po okresie świat Bożego Narodzenia w dniach 27-31 grudnia nastąpi przerwa w odbiorach z domów wielkogabarytowego sprzętu RTV/AGD. Odbiory zostaną wznowione 2 stycznia. Życzymy wszystkim pogodnych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku.

12 grudnia 2018

Zmiana sposobu segregacji. Opakowania wielomateriałowe (kartoniki) do żółtych pojemników z plastikiem.

Uwaga mieszkańcy! Informujemy, że zmianie ulega sposób segregacji opakowań wielomateriałowych takich jak m. in. opakowania po sokach, mleku  – na terenie gmin członkowskich KZG. Zmiana ta wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu zbierania selektywnego wybranych frakcji odpadów z grudnia 2016 r. Opakowania wielomateriałowe to głównie kartoniki po soku lub mleku, będące bardzo […]

4 grudnia 2018

„Zmień zachowania na dobre” – czyli jak chronić powietrze?

W ramach cyklu „Zmień zachowania na dobre” dnia 16 listopada 2018 roku odbyło się ostatnie z zaplanowanych na ten rok spotkań dla dorosłych mieszkańców Związku. W tym dniu mieliśmy przyjemność gościć w siedzibie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” podopiecznych Centrum im. Św. Siostry Faustyny w Rumi. Tematem przewodnim spotkania była szeroko pojęta ochrona powietrza. […]

4 grudnia 2018

Wykład prof. Józefa Haponiuka na zakończenie III edycji programu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”.

Wykładem profesora Józefa Haponiuka, kierownika Katedry Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej zakończyliśmy w listopadzie br. pierwszą część III edycji programu edukacyjnego „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”. Na zakończenie cyklu seminariów prowadzonych pod hasłem „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie” pan profesor przedstawił wykład pt. „Recykling tworzyw polimerowych – działania konieczne i zyskowne”. Serdecznie dziękujemy wszystkim szkolnym […]

4 grudnia 2018


Spotkanie seminaryjne w ramach programu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” – edycja III „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie”

Drodzy koordynatorzy edukacji ekologicznej Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” serdecznie zaprasza na kolejny, a zarazem już ostatni, wykład w ramach III edycji programu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”, który odbędzie się dnia 22 listopada br. w siedzibie Związku (Gdynia, ul. Konwaliowa 1) w godz. 14:00 – 16:00. Seminarium poprowadzi dla Państwa prof. dr hab. inż. […]

21 listopada 2018

Relacja ze spotkania pn. „Zmień zachowania na dobre”

9 listopada br. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” miał przyjemność gościć studentów z Rumskiego Uniwersytetu III Wieku. Spotkanie seminaryjno – wyjazdowe, w którym wzięło udział 25 słuchaczy zostało przeprowadzone we współpracy ze Spółką OPEC Gdynia. Cześć seminaryjna rozpoczęła się prelekcją Przewodniczącego Zarządu Związku – p. Tadeusza Wiśniewskiego pn. „Kogeneracja – ekologiczny sposób wytwarzania […]

15 listopada 2018


Informacja o czyszczeniu sieci wodociągowej przez PEWIK GDYNIA

Informujemy, że Spółka PEWIK GDYNIA planuje prowadzić prace związane z czyszczeniem sieci wodociągowej w Gdyni, w związku z tym w drugiej połowie listopada występować będą zakłócenia w dostawie zimnej wody. Czyszczenie sieci odbywać się będzie zgodnie z załączonym harmonogramem.

14 listopada 2018

Nowy regulamin zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie uczestniczących w KZG gmin

Informujemy, że od dnia 26 października br. obowiązuje nowy Regulamin zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie uczestniczących w KZG gmin: Gmina Miasto Gdynia, Miasto Rumia, Miasto Reda, Miasto Wejherowo oraz Gmin Kosakowo, Szemud i Wejherowo. Niniejszy akt prawa miejscowego został opublikowany br. w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego z dnia 11 października br. (Dz. Urz. […]

6 listopada 2018

Relacja z trzeciego spotkania w ramach III edycji Programu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”

18 października br. odbyło się trzecie spotkanie w ramach III edycji programu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”. Spotkanie poprowadziła Pani Profesor Helena Janik z Katedry Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Tematem wykładu były „Materiały polimerowe XXI wieku. Polimery w ochronie środowiska”. W trakcie seminarium Pani Profesor pokazała w nowym świetle zastosowanie polimerów w życiu codziennym, a w […]

23 października 2018

Relacja ze spotkania „Zmień zachowania na dobre”

11 października br. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” we współpracy ze Spółką PEWIK GDYNIA przeprowadził spotkanie seminaryjno – wyjazdowe pn. „Zmień zachowania na dobre”. W spotkaniu uczestniczyło 35 emerytowanych pracowników oświaty, członków Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego z Gdyni. Część seminaryjna rozpoczęła się prelekcją Przewodniczącego Zarządu Związku p. Tadeusza Wiśniewskiego pn. […]

23 października 2018


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin – członków Związku

W dniu 11 października br. w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego (Dz. Urz. 2018 poz. 3884) opublikowano Uchwałę Nr 14/2018 Zgromadzenia KZG „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 24 września 2018 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Dokument dostępny jest na stronie Komunalnego Związku Gmin w zakładce Gospodarka wodno-ściekowa lub TUTAJ. Uchwała wchodzi […]

16 października 2018

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Zarząd oraz wszyscy pracownicy Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” składają serdeczne życzenia: ciągłego zapału, cierpliwości, wytrwałości w pracy i radości z jej wykonywania, jak również siły w propagowaniu zasad troski o dobro wspólne, jakim jest naturalne środowisko. Życzymy sukcesów i zadowolenia z indywidualnej pracy oraz tej zespołowej, a […]

10 października 2018

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Związku

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim dyrektorom oraz szkolnym/przedszkolnym koordynatorom edukacji ekologicznej za liczne przybycie na spotkanie inaugurujące nowy rok szkolny w naszym Związku. 26 września mieliśmy przyjemność gościć w naszej siedzibie aż 84 przedstawicieli placówek oświatowych, od przedszkoli po szkoły ponadpodstawowe, ze wszystkich 8 gmin Związku !!! Jest nam niezmiernie miło, iż nasza oferta edukacyjna każdego roku […]

10 października 2018

Spotkanie seminaryjne w ramach programu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” – edycja III „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie”

UWAGA: ZMIANIE ULEGŁY RAMY CZASOWE SPOTKANIA – ROZPOCZĘCIE: GODZ. 14:30, ZAKOŃCZENIE OK. GODZ. 16:30 Drodzy koordynatorzy edukacji ekologicznej, Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie seminaryjne w ramach programu edukacyjnego pn. „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”. Termin spotkania: 18 października br. (czwartek). Godz. rozpoczęcia: 14:30. Miejsce: siedziba Związku (Gdynia-Witomino, ul. Konwaliowa 1).  […]

10 października 2018


Zmień zachowania na dobre

21 września 2018 roku Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” we współpracy ze Spółką PEWIK GDYNIA przeprowadził wyjazdowe seminarium pt. „Zmień zachowania na dobre” z udziałem słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczestniczyło w nim 29 seniorów z Klubu Seniora „Orłowo” z Gdyni. Spotkanie przeprowadzono na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Cedron” w Wejherowie. Dzięki prelekcji przedstawicieli Spółki PEWIK […]

1 października 2018

Nagroda „Róża Ekologii 2018” dla Pana Henryka Tomaszewskiego

W dniu 25 września 2018 r. w Urzędzie Miasta Gdyni przy udziale prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin związkowych odbyło się uroczyste pożegnanie Pana Henryka Tomaszewskiego wieloletniego Prezesa Spółki PEWIK przechodzącego na emeryturę, podczas którego została wręczona nagroda ”RÓŻA EKOLOGII 2018”. Kapituła Nagrody „Róża Ekologii” postanowiła uhonorować Pana Henryka Tomaszewskiego Prezesa Zarządu Spółki PEWIK w latach […]

26 września 2018

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin – członków Związku

W związku z ustawą z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017r. poz. 2180) Komunalny Związek Gmin opracował Regulamin zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, który uzyskał pozytywną opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku (Postanowienie z […]

25 września 2018