PEWIK GDYNIA wyznacza ostateczny termin na zalegalizowanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej!!

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. informuje, że do dnia 31 marca 2021 roku wydłużono termin zgłaszania bezumownego korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej obsługiwanej przez przedsiębiorstwo.
W stosunku do osób zgłaszających przyłączenie nieruchomości do sieci PEWIK nie będzie prowadzone dochodzenie jakichkolwiek roszczeń finansowych z tytułu przyłączenia się do sieci i bezumownego odprowadzania ścieków.
Niezgłoszenie faktu bezumownego odprowadzania ścieków w wymienionym terminie skutkować będzie obciążeniem klienta kosztami świadczenia tej usługi za 36 miesięcy wstecz.

Więcej informacji na stronie: https://www.pewik.gdynia.pl/abolicja

2 marca 2021