Placówki oświatowe biorą udział w warsztatach terenowych realizowanych przez KZG

Komunalny Związek Gmin zgodnie ze swoją ofertą programową prowadzi cykliczne warsztaty terenowe dla uczniów szkół z terenu Związku. To doskonała lekcja przyrody, w trakcie której młodzież odwiedza regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych, oczyszczalnię ścieków, stację ujmowania wody albo elektrociepłownię. Wizyty na obiektach stanowią punkt wyjścia do rozmów np. o systemie gospodarowania odpadami, funkcjonowaniu miejskiej sieci ciepłowniczej czy o potrzebie ochrony naturalnego środowiska.

Forma zajęć bazująca na bezpośrednim doświadczeniu, stawianiu pytań i szukaniu odpowiedzi wyjątkowo sprzyja przyswajaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności. I co najważniejsze, kształtowaniu odpowiednich postaw, w naszym przypadku prośrodowiskowych.

W semestrze wiosennym br. dostępnych jest jeszcze kilka wolnych terminów na warsztaty:

  • „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami” prowadzone na terenie Spółki EKO DOLINA dot. gospodarki odpadami,
  • „Ciepło dla Trójmiasta” realizowane we współpracy z OPEC Gdynia poruszające temat ochrony powietrza.

Transport uczestników zapewniony! Więcej informacji w dziale:  https://kzg.pl/edukacja/warsztaty-ekologiczne/

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej harmonogramem na miesiąc marzec.

6 marca 2019