Plan rozwoju obszaru Doliny Logistycznej Kosakowo – ankieta

Anonimowa ankieta dla mieszkańców

W związku z realizacją projektu pn.:

„Opracowanie planu rozwoju oraz koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszarów Doliny Logistycznej na terenie Gminy Kosakowo wraz ze wstępnym studium wykonalności”

dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., firma Haskoning DHV Polska przeprowadza konsultacje społeczne w postaci ankiet internetowych.

Aby plan zagospodarowania najlepiej odpowiadał lokalnej przedsiębiorczości i mieszkańcom należy otrzymać możliwie jak największej odpowiedzi.

Zachęcamy do głosowania w anonimowej ankiecie.

Anonimowa ankieta dla przedsiębiorców

9 września 2022