Podsumowanie edukacji ekologicznej prowadzonej przez KZG w roku szkolnym 2016/2017

Kolejny rok szkolny dobiega końca, a wraz z nim zbliża się czas podsumowań.  Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w roku szkolnym 2016/2017 po raz dziewiętnasty realizował działania w zakresie edukacji ekologicznej skierowane do mieszkańców z terenu Związku, w tym szczególnie we współpracy z placówkami oświatowymi z miast Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo oraz gmin Wejherowo, Kosakowo, Szemud (łącznie 250 szkół i przedszkoli). Działania w zakresie edukacji ekologicznej prowadzonej przez Związek każdego roku obejmują trzy strefy: ochronę powierzchni ziemi, powietrza oraz zasobów wodnych. W bieżącym roku szkolnym szczególną uwagę zwracaliśmy na zasady racjonalnej gospodarki i ochrony wód, zarówno tych podziemnych jak i powierzchniowych.

Uroczysta gala finałowa, w trakcie której przedstawiono efekty prowadzonych przez Związek działań edukacyjnych, została przeprowadzona dn. 08 czerwca 2017 r. w Pomorskim Parku Naukowo -Technologicznym w Gdyni. W działaniach Związku w br. szkolnym uczestniczyło ok. 30 tys. dzieci i młodzieży z 80 różnych placówek oświatowych (wiele placówek uczestniczyło w więcej niż jednym przedsięwzięciu). Rzeczowe efekty ekologiczne mówią same za siebie: prawie 32,5 tony zebranego zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, ok. 12 ton zebranych baterii, ponad 10,5 tony zebranych plastikowych nakrętek.

Nauczyciele, dzieci oraz młodzież mogli uczestniczyć w projekcie edukacyjnym pn. „Lider Lokalnej Ekologii”, czterech konkursach ekologicznych, całorocznym programie dot. zbiórki baterii oraz w  60 jednodniowych warsztatach terenowych. Ponadto w bieżącym roku szkolnym Związek kontynuował pogłębioną współpracę z placówkami oświatowymi w ramach programu pn. „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” skierowanego do szkolnych/przedszkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej.

róża ekologii 2017

Podczas uroczystości przyznano honorową nagrodę pn. „Róża ekologii” placówkom oświatowym, które w najbardziej efektywny sposób realizują działania ekologiczne we współpracy ze Związkiem. Tegoroczni nagrodzeni to Przedszkole nr 13, ul. Widna Gdynia oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących: SP nr 9 i II LO, ul. Stoczniowców 6, Rumia.

Dziękujemy za udział w naszych przedsięwzięciach i gratulujemy wszystkim tegorocznym laureatom. Wyrażając ogromy podziw oraz radość za zaangażowanie zapraszamy do dalszej współpracy w nowym roku szkolnym. Pragniemy również złożyć serdeczne podziękowania przedstawicielom władz samorządowych oraz instytucjom współpracującym ze Związkiem w zakresie szeroko pojętej edukacji ekologicznej. Nasze działania w tym zakresie wspierają spółki komunalne: EKO DOLINA, OPEC, PEWIK.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości, które znajdują się w dziale GALERIA. Ponadto zachęcamy do obejrzenia relacji z gali z dn. 08 czerwca 2017 r., przygotowanej przez Twoją Telewizję Morską (OBEJRZYJ) oraz wysłuchania relacji opracowanej przez Radio Kaszebe (POSŁUCHAJ).


sponsorzy podsumowanie edukacji ekologicznej

12 czerwca 2017