Podsumowanie projektu edukacyjnego pn. „Lider Lokalnej Ekologii”

Informujemy, że podsumowana została VIII edycja projektu edukacyjnego pn. „Lider Lokalnej Ekologii”. Głównym zagadnieniem w roku szkolnym 2016/2017 była ochrona zasobów wodnych. Potwierdzeniem przeprowadzonych zadań na terenie placówki oświatowej jest sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej opracowane przez szkolnego/przedszkolnego koordynatora działań (prezentacja dostępne są tutaj). Na ich podstawie, po szczegółowej weryfikacji przez pracowników Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”,  wyłoniono laureatów projektu. Zgodnie z regulaminem pkt. 10 lit. a) statuetkę oraz tytuł „Lider Lokalnej Ekologii 2016/2017” otrzymują placówki, które spełniły wszystkie wymagania regulaminu oraz uzyskały punktację nie mniejszą niż 26 punktów. Szczegółowe wyniki dostępne są TUTAJ.

Realizacja zadań wymagała ogromnego wysiłku i zaangażowania całej społeczności szkolnej/przedszkolnej. Tym samym bardzo cieszymy się z licznego zaangażowania i gratulujemy wszystkim zwycięzcom. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali finałowej, która odbędzie się dn. 8 czerwca 2017 r. w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni.

Placówki, które nie uzyskały tytułu „Lidera Lokalnej Ekologii 2016/2017” otrzymają dyplom potwierdzający udział w projekcie, który zostanie dostarczony bezpośrednio do przedszkola/szkoły w terminie do 23.06.2017 r.

17 maja 2017