Praca Punktów Zbiórki Opadów Niebezpiecznych 2 maja 2023r.

UWAGA MIESZKAŃCY!

2 maja 2023 r. we wtorek nieczynne będą następujące Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych:

 

Kielno ul. Ekologiczna 6 – (na terenie oczyszczalni ścieków)

Kosakowo ul. Chrzanowskiego 44 – (teren Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z  o.o.)

Reda ul. Obwodowa 52 – (Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Komunalne)

 

Pozostałe punkty będą czynne.

 

Przypominamy, że każdy mieszkaniec naszych ośmiu gmin członkowskich może oddać odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

w dowolnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Nie obowiązuje rejonizacja.

Razem chronimy środowisko!

26 kwietnia 2023